Ogólnopolska konferencja naukowa Gender. Czym było? Czym jest? Czym się staje?

Studentki i Studentów oraz Doktorantki i Doktorantów zapraszamy do udziału w "Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Gender. Czym było? Czym jest? Czym się staje?", która odbędzie się 25 kwietnia. Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Studiów Genderowych działające na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Gender w ostatnich latach stało się jedną z najczęściej używanych kategorii w dyskursie medialnym. To także coraz popularniejszy przedmiot rozważań naukowców reprezentujących odmienne dyscypliny badawcze. Gender zajmują się filozofowie, literaturoznawcy, socjologowie, prawnicy, historycy sztuki, a także teologowie. Nie są oni zgodni co do samej istoty gender. Niektórzy twierdzą, że gender jest ideologią, inni wolą mówić o teorii, perspektywie badawczej lub metodologii.

Gender bywa utożsamiane z feminizmem kulturowym. Czy takie podejście jest uprawnione? Czy można mówić o współczesnym feminizmie nie odwołując się do studiów genderowych? I vice versa: czy studia genderowe narodziłyby się bez feminizmu? Czy w praktyce badawczej „ideologia gender”  i „teoria gender” dają się oddzielić? Co przez nie rozumieć? Czy po szkole krytycznej taki podział ma rację bytu? Co wnosi gender do współczesnej humanistyki?

Konferencja, do udziału w której zapraszamy studentów i doktorantów reprezentujących wyżej wspomniane dyscypliny naukowe, będzie realizować trzy podstawowe funkcje nauki: deskryptywną, eksplanacyjną i prognostyczną. Odwołanie się do różnych perspektyw metodologicznych umożliwi znalezienie  odpowiedzi na pytania o początki gender oraz semantyczną ewolucję tej kategorii, a także powody dla których znaczenie gender ulega zmianom. Interdyscyplinarność bowiem, jak zauważa R. Traby, pozwala sięgać do zdywersyfikowanej palety źródeł i w tej perspektywie budować innowacyjną jakość narracji. Celem konferencji jest opracowanie siatki pojęciowej, która umożliwi dialog pomiędzy zwolennikami odmiennych ujęć kategorii gender.

 

Obszary tematyczne:

  • Narodziny i historia gender studies.
  • Gender a feminizm drugiej i trzeciej fali.
  • Genderowe ruchy społeczne w Polsce i na świecie.
  • Użycie kategorii gender w dyskursach naukowym i medialnym.
  • Świadomość gender we współczesnym społeczeństwie polskim.
  • Zastosowanie perspektywy gender w poszczególnych dyscyplinach naukowych (ustalenia i metodologie): w  politologii, medioznawstwie, literaturoznawstwie, psychologii, gerontologii społecznej, prawie, socjologii, pedagogice, historii oraz historii sztuki.

 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia:
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres gender.wnpid@gmail.com do 15 marca 2014 roku. Informacja o kwalifikacji referatów zostanie podana 20 marca 2014 roku.

 

Miejsce Konferencji:
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

ul. Umultowska 89a

61-614 Poznań

 

Kontakt z organizatorami:
Krzysztof Berg, Natalia Kusa, Filip Pietruszewski, Olga Żytkowiak 
gender.wnpid@gmail.com

 

Więcej informacji na stronie: http://projektgender.amu.edu.pl

 

 

Polska, Europa i świat 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość

Tematem czternastej edycji konferencji, organizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Collegium Polonicum w Słubicach, było: „Polska Europa i Świat. 10 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej z roku 2004. Diagnozy i scenariusze na przyszłość”.

 
 
W trakcie konferencji wiceszefowa polskiej dyplomacji wręczyła profesorowi Ragnarowi Leunigowi Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi na rzecz rozwoju polsko – niemieckiej współpracy naukowej i uczelnianej.
 Gościem konferencji był Günter Verheugen. Podczas spotkania została również wręczona nagroda Ogólnopolskiego konkursu im. prof Czesław

a Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.