Pracownicy naukowi z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z wizytą w Strasburgu

kongresW dniach 6-11 września 2015 r. grupa 38 pracowników naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pod przewodnictwem dziekana prof. Tadeusza Wallasa i prodziekanów prof. Andrzeja Stelmacha i prof. Roberta Kmieciaka uczestniczyli w wizycie studyjnej do Strasburga.

 

 

Celem wyjazdu były spotkania z przedstawicielami Polski w instytucjach UE, wizyta w Radzie Europy, a także „robocza” wizyta na Uniwersytecie w Strasburgu. Wyjazd realizowany był w ramach zad. 2 projektu „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku”, którego koordynatorką jest prof. Magdalena Musiał-Karg.

Głównym motywem wizyty w Strasburgu było rozwijanie współpracy z instytucjami unijnymi, a także przyjrzenie się funkcjonowaniu poszczególnych instytucji Unii Europejskiej czy innych organizacji związanych z UE.

W trakcie wizyty studyjnej naukowcy z Poznania mieli możliwość spotkania się z panem Martinem Mlodeckim – sekretarzem generalnym Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Europejskich (The European Parliamentary Association). Podczas rozmów wytyczono kierunki współpracy między Stowarzyszeniem a WNPiD UAM.

Niezwykle ważnym punktem programu była również wizyta na Uniwersytecie w Strasburgu, której celem były rozmowy nt. poszerzenia współpracy między Uniwersytetami, a także wymiana doświadczeń w kontekście realizacji międzynarodowych programów studiów. Z ramienia Uniwersytetu w Strasburgu w spotkaniu brali udział rektor ds. międzynarodowych prof. Francis Kern oraz prof. Phillipe Turek.

W środę – 9 września – uczestnicy wyjazdu studyjnego mieli wizytę w siedzibie Rady Europy, a następnie udali się do Parlamentu Europejskiego, gdzie obserwowali obrady plenarne PE. W Parlamencie naukowcy z UAM zostali przyjęci przez posła do PE – Andrzeja Grzyba, który wraz z dziekanem – prof. Tadeuszem Wallasem podpisali umowę dot. współpracy między Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Europejskich a WNPiD UAM.

Podczas wizyty w Parlamencie pracownicy WNPiD UAM mieli okazję spotkać się także z panią Joanną Jarecką-Gomez (Zastępcą Sekretarza Generalnego, Szefową Działu Polityki Zewnętrznej i tym samym Polką na najwyższym stanowisku w największej frakcji europarlamentu), a także z panem Francisco Gomezem Martosem (kierownikiem Działu Współpracy Instytucjonalnej w Parlamencie Europejskim), który wygłosił wykład nt. procesu legislacyjnego w PE.

Podczas całego pobytu w Strasburgu uczestnikom wyjazdu towarzyszył pan Jerzy Jankowiakprezydent Związku Polaków w Alzacji. Dzięki J. Jankowiakowi możliwe było poznanie historii Strasburga, a także zwiedzenie miasta i innych ciekawych miejsc w Alzacji.

 

Nadmienić należy, iż cały wyjazd udał się m.in. dzięki ogromnej gościnności posła Andrzeja Grzyba, pani Joanny Jareckiej-Gomez, pana Martina Młodeckiego i pana Jerzego Jankowiaka, a także dzięki pomocy organizacyjnej p. Borysa Brzezińskiego – asystenta posła A. Grzyba i p. Dominiki Kaczkowskiej – asystentki pani J. Jareckiej-Gomez.

Wizyta studyjna finansowana była w ramach projektu „UAM – ponadnarodowe i interdyscyplinarne rozwiązania XXI wieku” UDA-POKL.04.01.01-00-109/13-00