Wizyta Ambasadora Armenii

We wtorek, 21 lutego 2017 r., wraz z przedstawicielami personelu dyplomatycznego nasz Wydział odwiedził Jego Ekscelencja Edgar Ghazaryan. Spotkanie rozpoczęła projekcja prezentacji mulitmedialnej, przygotowanej przez ormiańskiego artystę Vahana Bego. Następnie w sali 121 odbył się wykład Pana Ambasadora poświęcony polityce zagranicznej Republiki Armenii. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wizyty.

 

Nasz dziekanat znów najlepszy!

Kanclerz UAM Stanisław Wachowiak oraz przedstawiciele Parlamentu Samorządu Studentów UAM wręczyli nagrodę I stopnia w konkursie „Przyjazny Dziekanat 2016” naszemu dziekanatowi! Chcieliśmy w tym miejscu, w imieniu całego dziekanatu WNPiD podziękować za zaufanie i tak dobrą ocenę naszej pracy! Wszak robimy to dla Was, Drodzy Studenci!

 

Wizyta prof. Roberta Krimmera na WNPiD

krimmer na strone

 

 

 

 

 

 W kwietniu w ramach Akademickiego Poznania na naszym Wydziale będzie gościł prof. Robert Krimmer z Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance w Tallinie. Nasz gość wygłosi wykłady pt. „Internet Voting: Building an E-Democracy for the 21st Century” (5 kwietnia) oraz „Internet Voting and the How and Why to the Notion of Verifiability: Insights from Estonia, Switzerland, Norway and Australia ” (6 kwietnia). Serdecznie zapraszamy!

Profesor Robert Krimmer pracuje w Szkole Innowacji i Zarządzania im. Ragnara Nurksego na Wydziale Nauk Społecznych Politechniki w Tallinie (Estonia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach elektronicznej partycypacji i demokracji, ewolucji sektora publicznego, a także rozwoju społeczeństwa cyfrowego.
Ponadto jest on członkiem zespołu ekspertów Komitetu ds. Głosowanie Elektronicznego przy Radzie Europy (the Council of Europe Ad-Hoc Committee on Electronic Voting (CAHVE)), gdzie obecnie wypracowuje rekomendacje na temat prawnych, technicznych i praktycznych standardów e-głosowania. Wcześniej pracował w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) jako starszy doradca ds. nowych technik głosowania.
Prof. Krimmer jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, których liczba cytowani wynosi ponad 650 (index Hirsha wg Google Scholar 13).

Rusza konkurs Fundacji UAM pn.: „FUND_AKCJA”. Zdobądź środki na realizację lub wsparcie Twojego projektu!

FUND AKCJA grafika do wykorzystania

 

 

 

 

 

Jesteś studentem, doktorantem lub pracownikiem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu? A może należysz do koła naukowego lub innej organizacji działającej na rzecz środowiska akademickiego UAM? Jeśli masz ciekawy pomysł i potrzebujesz środków finansowych na jego realizację, zgłoś się do konkursu FUND_AKCJA realizowanym przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Do konkursu można zgłaszać projekty, wpisujące się w cele statutowe Fundacji UAM, tj. inicjatywy:
naukowo-badawcze,  dydaktyczne, upowszechniające osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne, organizacyjne UAM lub Fundacji UAM,  popularyzyjące naukę lub przedsiębiorczość, kulturalne, sportowe.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz elektroniczny. Nabór wniosków potrwa do 28 lutego 2017 roku.
Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami Przyznawania Dofinansowania w Ramach Wsparcia Inicjatyw Środowiska Akademickiego Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy: http://fuam.pl/pl/rusza-konkurs-fund_akcja-zdobadz-srodki-na-realizacje-lub-wsparcie-twojego-projektu/

Więcej informacji o konkursie udziela Katarzyna Prętnicka: tel. 61 827 97 19, katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl.

Wszystkim pomysłodawcom życzymy powodzenia!

Akcja „Zaadoptuj kamizelkę”

DSC 0049Każdego dnia setki ludzi z targanych konfliktami regionów na Bliskim Wschodzie i w Afryce próbuje przedostać się przez Morze Śródziemne z nadzieją na bezpieczne, godne życie w Europie. Mają na sobie pomarańczowe kamizelki ratunkowe. W ramach akcji „Zaadoptuj kamizelkę” poznańskie instytucje – urzędy, szkoły, kościoły, teatry, kina, kluby, kawiarnie i wiele innych – mają możliwość zaopiekowania się jedną z kamizelek, jakie mieli na sobie uchodźcy podczas przeprawy przez morze. Władze polskie odmówiły udziału w programie relokacji i tworzeniu korytarzy humanitarnych.

 

Adopcja kamizelek, symbolizujących nieobecność samych uchodźców, polega na zapewnieniu im miejsca w przestrzeni publicznej miasta: w jednym z kinowych foteli, w ławce w kościele, przy kawiarnianym stoliku, na sali wykładowej, w szkolnej klasie, w poczekalni czy w sali obrad w urzędzie. Na „adopcję” czeka 49 kamizelek, większość dziecięcych. Nie wiemy czy ci, którzy mieli je na sobie, dotarli bezpiecznie do brzegu, nie wiemy, co się z nimi stało. Wiemy, że ich w Polsce nie ma. Za to są kamizelki przypominające o nich i ich nieobecności wśród nas.

Informacje szczegółowe
Koordynator akcji: Centrum Badań Migracyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Migrant Info Point; współpraca: Oxfam
Czas trwania akcji: 25 styczeń – 21 marzec
Cel: umieszczenie kamizelki w miejscu użyteczności publicznej
Wszystkie zainteresowanie instytucje i osoby prosimy o kontakt: Karolina Sydow, cebam@amu.edu.pl, tel. 605 881 581