Seminarium naukowe „Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy”

Do udziału w seminarium naukowym „Badania empiryczne nad dziennikarzami w Polsce: doświadczenia – wyzwania – perspektywy”  zostali zaproszeni badacze prowadzący badania empiryczne wśród polskich dziennikarzy – zarówno tych, którzy pracują w mediach lokalnych, jak i ogólnopolskich (tradycyjnych i on-line). Liczymy na to, że to naukowe spotkanie będzie okazją do wymiany poglądów oraz spostrzeżeń na temat wyzwań, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań. W centrum zainteresowania znajdą się zarówno teorie leżące u podstaw badań empirycznych, jak i stosowane przez badaczy metody i narzędzia. Zaplanowana dyskusja służyć także określeniu kierunków, perspektyw i obszarów badań nad polskim dziennikarstwem.

Czytaj dalej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”

Sieć naukowa „EnSePol” ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Energetyka – Rozwój – Środowisko”.

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz kilka innych niezależnych od siebie jednostek badawczych: Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności (Wojskowa Akademia Techniczna), Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (UAM), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

Czytaj dalej

Sekcja M podczas Dnia Studenta na Wydziale Historii

W dniu 26 maja, Sekcja M uczestniczyła w dniu studenta Wydziału Historii. Oprócz zaprezentowanych mundurów wojskowych, odbyła się również otwarta dyskusja na temat organizacji proobronnych i paramilitarnych. Warsztaty z rozpoznawania wojsk, podstawowych typów uzbrojenia, atak terrorystyczny – co robić gdy nas zaskoczy oraz o Straży Miejskiej. Ponadto nasi studenci wygłosili dwie prelekcje dotyczące genezy tzw. Państwa Islamskiego oraz cyberbezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Stypendia Santander Universidades dla studentów i doktorantów

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet otrzymał z Santander Universidades środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia dla studentów i doktorantów, którzy wyróżniają się aktywnością na rzecz Uniwersytetu, bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Termin składania wniosków 31 maja. Stypendium (wypłacane jednorazowo) dla studenta wynosi 1 500 zł, a dla doktoranta 2 200 zł (są to kwoty przed opodatkowaniem). Dokumenty należy składać w pokoju 46.

Czytaj dalej

Konferencja „Media Law in the time of liquid modernity”

Zakład Systemów Prasowych I Prawa Prasowego WNPiD UAM oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego mają zaszczyt zaprosić na konferencję promującą pracę zbiorową pod red. J.Sobczaka, J.Skrzypczaka, K. Kakareko (Red.) „Media Law In The Time Of Liquid Modernity. Hot Topics In The European And Polish Media Law”, Logos Verlag Berlin 2017. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w ramach cyklu „Poznańskich Seminariów Teorii i Praktyki Mediów”. Konferencja współfinansowana przez Fundację UAM w Ramach I Edycji Konkursu Fund_Akcja 2017 r.

Czytaj dalej

Gabriela Jelonek zwyciężczynią Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Gabriela Jelonek, studentka II roku SUM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zdobyła Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Wręczenie nagrody odbyło się  23 maja podczas gali w Akwizgranie. Jury wyróżniło jej autorski program „Erasmus evening” emitowany w Radio Meteor UAM.

Czytaj dalej

Gra „Kultura Warta Poznania”

Koordynatorzy Programu L. Kirklanda w Poznaniu  zapraszają do udziału w grze intelektualnej, która odbędzie się 2 czerwca br., w biurze Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu. Celem projektu jest zaprezentowanie młodzieży studiującej w Poznaniu kultury, historii, geografii, obyczajów narodów mieszkających w Europie Wschodniej (Armenia, Azerbajdżan, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Rosja, Ukraina).

Czytaj dalej