Rejestracja na egzamin certyfikacyjny B2 – II termin

Egzamin certyfikacyjny z języków nowożytnych – II termin na poziomie B2 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich odbędzie się 7 września 2017 r. (czwartek) godz. 14.00 – 16.30.

Rejestracja żetonowa odbędzie się na stronie ul.amu.edu.pl w terminie od 30 sierpnia 2017 r. od godz. 9.00 do 5 września 2017 r. do godz. 24.00  

Czytaj dalej

Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Czytaj dalej

Campus Studencki 2017

Drodzy studenci,

Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza wszystkich nowych studentów Naszych Wydziałów na swój oficjalny, najlepszy i NAJWIĘKSZY wyjazd integracyjny w Polsce, jakim bez wątpienia jest Campus Studencki (ZOBACZ CLIP Z POPRZEDNIEJ EDYCJI)

Chcecie wejść hucznie w nowy rozdział swojego życia, zakończyć lato w wielkim stylu? To Campus Studencki jest właśnie dla WAS! Wakacyjna atmosfera w połączeniu z rozgrzaną słońcem plażą, imprezami, warsztatami i koncertami (min. KęKę, Bass Astral x Igo) zintegrują Cię z innymi i przygotują na najlepszy okres w twoim życiu jakim są studia! Patronat nad Campusem objęła prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska – Wasz Prorektor ds. studenckich, ale to nie koniec – udział w Campusie potwierdzili Wasi prodziekani, których będziecie mieli okazję poznać jeszcze przed rozpoczęciem studiów podczas nieformalnych spotkań i integracji wydziałowych. Trudno lepiej rozpocząć studia!

Czytaj dalej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Informujemy, że do 11 września studenci i doktoranci, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową lub wybitne osiągnięcia w sporcie (za rok akademicki 2016/2017) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ministerialnego (w maksymalnej kwocie do 15.000 zł – studenci i 25000 zł – doktoranci).

Podania prosimy składać do  pokoju nr 46– studenci i 159 – doktoranci.

Czytaj dalej

Stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018

Wzorem poprzedniego roku generowanie wniosków odbędzie się poprzez system USOSWeb.  Terminy generowania i poprawiania wniosków : 25.09 – 9.10.2017 r. Do wniosku wypełnionego w systemie należy dołączyć:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego każdego dorosłego członka rodziny o uzyskanym dochodzie opodatkowanym roku 2016;
  • wypełnione zaświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2016 dostępne na naszej stronie;
  •  zaświadczenie rodzeństwa o kontynuacji nauki lub odpis aktu urodzenia;
  • zaświadczenia od pracodawcy o dochodach uzyskanych w bieżącym roku, jeśli sytuacja materialna któregoś z dorosłychczłonków rodziny uległa znaczącej zmianie (na korzyść lub niekorzyść).

Ostateczny termin składania wniosków w Dziekanacie (pokój 46) upływa 12 października.
Wszelkie pytania możecie kierować do pani Aldony Mizery ( tel. 61 829 6522).

Poniżej  zamieszczamy harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stosowne ogłoszenie.

http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4232-67-1617.pdf
http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/harmonogram-og.pdf

Czytaj dalej

Stypendium prof. Jańczaka w Center for Slavic-Eurasian Research Center

Przebywający na trzymiesięcznym stypendium w Center for Slavic-Eurasian Research Center na Uniwersytecie Hokkaido w Japonii prof. Jarosław Jańczak w dniu 7.08. br,  w imieniu Dziekana prof. Andrzeja Stelmacha, przekazał na ręce dyrektora Slavic-Eurasian Research Center (SERC) prof. Manabu Sengoku ponad trzydzieści wybranych publikacji pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Pozycje te stanowią kolejny ważny krok we współpracy naszego Wydziału z partnerami z Japonii. Staną się one częścią zasobów biblioteki Centrum.

Czytaj dalej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na R.A. 2017/2018

Stypendium rektora przyznawane jest przez JM Rektora UAM. Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora”.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb.

Wydrukowany wniosek, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane we wniosku osiągnięcia, składany jest do JM Rektora wyłącznie za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Ekonomicznej.

Czytaj dalej

Ruszył nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018!

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Uczestnicy aplikacji zostaną zatrudnieni w MSZ na czas określony 1 roku.  Po jej ukończeniu i  zdaniu egzaminu uzyskają stopień dyplomatyczny oraz podejmą obowiązki członka służby zagranicznej. Absolwenci aplikacji zostaną skierowani do pracy w placówkach zagranicznych RP. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna to początek kariery w MSZ!

Czytaj dalej