Awans czasopism naukowych WNPiD UAM

Zawiadamiamy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił najnowszą listą czasopism naukowych z informacją o liczbie punktów, które można otrzymać za publikację w danym periodyku.

Czasopisma wydawane przez Wydawnictwo Naukowe naszego Wydziału znalazły się w części B wykazu czasopism. Zawiera ona 2212 tytułów. Najwyższa liczba punktów za publikację w periodyku z tej listy wynosi 15 p.

Nasze czasopisma uzyskały następującą liczbę punktów:

„Przegląd Politologiczny” – 14 pkt. / poprzednia liczba pkt. – 6

„Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” – 14 pkt. / poprzednia liczba pkt. – 8

„Rocznik Integracji Europejskiej” – 11 pkt. / poprzednia liczba pkt. – 6

„Przegląd Strategiczny” – 8 pkt. / poprzednia liczba pkt. – 4

„Refleksje. Czasopismo studentów i doktorantów WNPiD UAM” – 3 pkt. / poprzednia liczba pkt. – 3

Gratulujemy redakcjom wymienionych czasopism i ich Wydawcy.