Dostępne czasopisma

Alfabetyczny wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2018.

 1. Current History
 2. Dzieje Najnowsze. Kwartalnik Poświęcony Historii XX Wieku
 3. The Economist
 4. Europejski Przegląd Sądowy
 5. Forum Nowe przegląd prasy światowej
 6. Gazeta Polska
 7. Gazeta Wyborcza
 8. Głos Wielkopolski
 9. Krytyka Polityczna
 10. Kultura Współczesna
 11. Le Monde Diplomatique
 12. Newsweek Polska
 13. Nowa Europa Wschodnia
 14. Nowa Technika Wojskowa
 15. Państwo i Prawo
 16. Politeja
 17. Polityka
 18. Polityka Społeczna
 19. Polska Zbrojna
 20. Press
 21. Przegląd Polityczny
 22. Przegląd Prawa Konstytucyjnego
 23. Przegląd Zachodni
 24. Raport. Wojsko, Technika, Obronność
 25. Rzeczpospolita
 26. Samorząd Terytorialny
 27. Stosunki Międzynarodowe
 28. Studia Europejskie
 29. Studia Medioznawcze
 30. Studia Politologiczne
 31. Time
 32. Trzeci Sektor
 33. Unia Europejska.pl
 34. World Politics
 35. Wprost
 36. Wspólnota
 37. Zadra : pismo feministyczne
 38. Zarządzanie Publiczne
 39. Zeszyty Prasoznawcze
 40. Znak

Pozostałe czasopisma

 1. Armia : ilustrowany magazyn wojskowy
 2. Administracja Publiczna. Studia krajowe i międzynarodowe
 3. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska
 4. Athenaeum : Polska w świecie
 5. Bezpieczeństwo Narodowe
 6. Biblioteka : materiały i informacje Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
 7. Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
 8. Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Materiały
 9. The British Journal of Politics & International Relations
 10. BUC : Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo
 11. Central European Journal of Communication
 12. Civitas. Studia z Filozofii Polityki
 13. Consensus
 14. Czysta Energia
 15. Disarmament forum
 16. Disputatio
 17. Dyplomacja i Bezpieczeństwo
 18. Dziś : przegląd społeczny
 19. East Asian Strategic Review
 20. Euhamer. Przegląd Religioznawczy
 21. Foreign Affairs
 22. Foreign Policy
 23. Forum Akademickie
 24. Gnieźnieńskie Studia Europejskie
 25. Horyzonty Polityki
 26. Imponderabilia : biuletyn piłsudczykowski
 27. Infos : zagadnienia społeczno-gospodarcze
 28. Integration
 29. International and Security Studies
 30. International Political Science Review
 31. Internationale Politik
 32. Internationale Politik und Gesellschaft
 33. International Security
 34. International Studies
 35. Journal of Cross-Cultural Psychology
 36. Journal of Management and Financial Sciences
 37. Kronika Sejmowa
 38. Kronika Wielkopolski
 39. Kultura i Społeczeństwo
 40. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace
 41. Lewą Nogą. Polityka Artystyczna
 42. Literatura na Świecie
 43. Mały Rocznik Statystyczny Polski
 44. Medyczna Wokanda
 45. Międzynarodowy Przegląd Polityczny
 46. Monitor Integracji Europ./ zm tyt. w 2004 r Monitor Europejski
 47. The National Interest
 48. Newsweek NY
 49. New Perspectives
 50. Nowa Europa Przegląd Natoliński
 51. Nowa Polityka Wschodnia
 52. Nowe Media
 53. Die Neue Gesellschaft, Frankfurter Hefte
 54. Online Marketing Polska
 55. Perceptions : journal of international affairs
 56. Perspektywy Europejskie
 57. Policy Review
 58. Polish Political Science Yearbook
 59. The Polish Political Science Quarterly
 60. Political Studies
 61. Political Studies Review
 62. Political Theory
 63. Political Studies : the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom
 64. Polityka i Społeczeństwo
 65. Polityka Polska
 66. Polska Scena Polityczna
 67. Polski Przegląd Dyplomatyczny 
 68. Polski Przegląd Migracyjny
 69. Praca Socjalna
 70. Prawo i Polityka
 71. Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego
 72. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 73. Przegląd Filozoficzny Nowa Seria
 74. Przegląd Politologiczny
 75. Przegląd Psychologiczny
 76. Przegląd Sejmowy
 77. Przegląd Socjologiczny
 78. Przegląd Strategiczny
 79. Przegląd Wschodni
 80. Przegląd Zachodniopomorski
 81. Public Policy and Economic Development
 82. Puls Biznesu
 83. Racja Polska
 84. Refleksje
 85. Res Publica Nowa
 86. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego
 87. Rocznik Historii Prasy Polskiej
 88. Rocznik Integracji Europejskiej
 89. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej
 90. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej
 91. Rocznik Statystyki Międzynarodowej
 92. Rocznik Strategiczny
 93. Rocznik Wschodni
 94. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny
 95. Social Philosophy & Policy
 96. Der Spiegel
 97. Społeczeństwo i Polityka
 98. Sprawy Międzynarodowe
 99. Sprawy Narodowościowe
 100. Stan Rzeczy
 101. Studia Bezpieczeństwa Narodowego
 102. Studia Polityczne
 103. Studia Socjologiczne
 104. Studia z Polityki Publicznej
 105. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 106. Świat Idei Polityki
 107. Teoria Polityki
 108. Tygodnik Powszechny
 109. Unia Europejska / zm. tyt. Monitor Unii Europejskiej
 110. Unia Europejska – Perspektywy Społeczno-Ekonomiczne
 111. Uważam Rze
 112. Welt Trends
 113. Więź
 114. Wschód Europy : studia humanistyczno-społeczne
 115. Wspólnoty Europejskie
 116. Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej
 117. Yearbook of Polish European Studies
 118. Zeszyty Prawnicze BAS
 119. Zeszyty Telewizyjne
 120. Życie Uniwersyteckie