E-booki

Poniżej udostępniamy część naszych zasobów w formacie elektronicznym (pdf). Książki są dostępnie wyłącznie z sieci przewodowej w budynku WNPiD oraz z biblioteki WNPiD.

Badania społeczne w praktyce

Earl Babbie ; przeł. Witold Betkiewicz
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003


Demografia

Jerzy Z. Holzer
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003


Demografia : podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie

Marek Okólski
Wydaw. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014


Dwa oblicza socjotechniki : praca zbiorowa

pod red. Piotra Pawełczyka
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań  2006


Ekonomia Cz 2 Makroekonomia

Mieczysław Gulcz
Ars boni et aequi, Poznań 2002


Ekonomia Cz 1 Mikroekonomia

Mieczysław Gulcz
Ars boni et aequi, Poznań 2002


Filozofia polityczna

Marcin Król
Wydawnictwo Znak, Kraków 2008


Historia doktryn politycznych i prawnych : podręcznik akademicki

Krystyna Chojnicka, Henryk Olszewski
Ars boni et aequi, Poznań 2004


Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna

Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005


Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce

Marek Mazur
Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2002


Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu 

Tomasz Goban-Klas
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004


Metody badawcze w naukach społecznych 

Chava Frankfort-Nachmias, David Nachmias ; przekład Elżbieta Hornowska
Zysk i S-ka, Poznań 2001


Międzynarodowe stosunki gospodarcze

red. nauk. Jan Rymarczyk ; aut. Franciszek Adamczuk
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010


Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa

pod red. Adama Budnikowskiego, Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999


Negocjacje międzynarodowe

Jolanta Bryła
Terra, Poznań 1999


Nowe nowe media

Paul Levinson ; przekład Maria Zawadzka
Wydawnictwo WAM, Kraków 2010


O polityczności, polityce i politologii

Zbigniew Blok
Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009


Podstawy wiedzy o państwie i prawie

Jacek Sobczak
eSeM, Poznań 2002


Polskie prawo konstytucyjne

red. nauk. Dariusz Górecki ; [aut.:] Dariusz Górecki
Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa  2012


Prawo międzynarodowe publiczne

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005


Prawo prasowe

Jacek Sobczak
Muza SA, Warszawa 2000


Prawo prasowe : komentarz

Jacek Sobczak
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008


Protokół dyplomatyczny

Edward Pietkiewicz
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 1998


Regionalne i globalne uwarunkowania reform wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej

Maciej Walkowski
Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007


Reklama : podręcznik

Robert Nowack
Centrum Doradztwa i Informacji „Difin”, Warszawa 2006


Rolnictwo polskie we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej

red. nauk. Zdzisław W. Puślecki, Maciej Walkowski
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2004


Samorząd terytorialny w warunkach transformacji systemu politycznego w Polsce

Jacek Pokładecki
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Poznań 1996


Socjotechniczne aspekty gry politycznej

Piotr Pawełczyk
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2003


Socjotechnika w komunikowaniu politycznym

Piotr Pawełczyk, Dorota Piontek
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 1999


Stosunki międzynarodowe w Afryce

pod red. Jana J. Milewskiego i Wiesława Lizaka
Wydaw. Naukowe Scholar, Warszawa 2002


System środków kontroli handlowej Unii Europejskiej w warunkach globalizacji

Zdzisław W. Puślecki
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001


Systemy medialne : trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym

Daniel C. Hallin, Paolo Mancini ; przekł. Marta Lorek
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007


Systemy polityczne współczesnego świata

Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut
Arche, Gdańsk 2001


Teoria polityki : studia

Zbigniew Blok
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998


Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski

Zbigniew Blok
Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006


Wprowadzenie do teorii polityki

Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki
Panta, Lublin 1995


Wstęp do teorii państwa i prawa : (zarys wykładów)

Janusz Romul
Holding Edukacyjny – Paweł Pietrzyk, Poznań 2001

Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno-prawnych

wyboru dokonał i oprac. Janusz Justyński
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2004


Wybrane zagraniczne systemy medialne

red. nauk. Janusz W. Adamowski
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008


Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka

Kazimierz Ajdukiewicz ; wstęp Jan Woleński
Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003