Opłaty

Wykaz opłat pobieranych w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w roku akademickim 2017/2018.

Lp. Opis  Cena
1. Zapis i aktualizacja konta bibliotecznego dla pracowników, doktorantów i studentów UAM, uprawniający do wypożyczania na zewnątrz (na rok akademicki) 12 zł.
2. Duplikat karty bibliotecznej 12 zł.
3. Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego za
1 dzień, za każdy wypożyczony tom
0,30 zł./1 dzień
4. Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z czytelni w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom 5 zł /1 dzień
5. Kara za nieterminowy zwrot materiału bibliotecznego wypożyczanego w trybie „wypożyczenie krótkoterminowe” z wypożyczalni i magazynu w bibliotekach wydziałowych za 1 dzień, za każdy wypożyczony tom 2 zł./1 dzień
6. Opłata za pierwszy monit 2 zł.
7. Opłata za drugi monit 3 zł.
8. Opłata za zgubiony lub zniszczony materiał biblioteczny Zgodnie z pkt. 19 Regulaminu  Biblioteki WNPiD
9. Zagubienie klucza do szafki odzieżowej/depozytowej ok. 300,00 zł

Wyciąg z Regulaminu Biblioteki WNPiD.

pkt. 19. W przypadku braku zwrotu lub zniszczenia wypożyczonego materiału Biblioteka  ma  prawo zażądać:

  • zwrotu identycznego egzemplarza;
  • zakupu wskazanych przez bibliotekę książek, czasopism itp. o ekwiwalentnej wartości.

UWAGA!

Całkowitą  odpowiedzialność  za  terminowy zwrot książek ponosi CZYTELNIK.