Zasady udostępniania zbiorów

Biblioteka czynna jest w roku akademickim w godzinach:

Poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
Sobota: 8.00 – 14.00

Prawo wypożyczenia na zewnątrz mają:

  • pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni WNPiD, do 30 vol. na 6 miesięcy (180 dni),
  • studenci studiów doktoranckich WNPiD: do 15 vol.  na 6 miesięcy (180 dni),
  • studenci studiów podyplomowych WNPiD: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni ),
  • studenci WNPiD: do 10 vol. na 3 miesiące ( 90 dni ),
  • studenci SWW (Studenci Wielu Wydziałów): do 10 vol. na 3 miesiące ( 90 dni ),
  • pozostali pracownicy WNPiD: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni),
  • pozostali pracownicy naukowo – dydaktyczni i dydaktyczni UAM: do 5 vol. na 1  miesiąc (30 dni ),
  • pozostali studenci studiów doktoranckich UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni ),
  • pozostali studenci UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni ),
  • pozostali pracownicy UAM: do 5 vol. na 1 miesiąc (30 dni ).

 

III. Okres wypożyczenia może zostać przedłużony dwukrotnie elektronicznie na okres 1  miesiąca (30 dni) w przypadku braku rezerwacji ze strony innych czytelników.

IV.Nie wypożycza się:

1.   czasopism i gazet,
2.   książek z księgozbioru czytelni (oznaczonych pomarańczowym paskiem),
3.   prac doktorskich, zbiorów specjalnych, książek rzadkich, szczególnie cennych i
uszkodzonych.

V.  Studenci UAM spoza Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa mogą korzystać z księgozbioru wypożyczalni po okresie 30 dni od daty rozpoczęcia każdego semestru.

Cennik bibliotecznych usług wewnętrznych:

1. zagubienie klucza do szafki depozytowej (koszt wymiany zamka) – 300 zł.

Dziekan Wydziału/
Kierownik Jednostki