Kalendarz rekrutacji

Studia stacjonarne I stopnia

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (IR) 1 czerwca 2018 r.
Ostatni dzień rejestracji i zapisu na kierunek/specjalność studiów

10 lipca 2018 r. (studia stacjonarne I stopnia)

31 sierpnia 2018 r. (studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia)

Ostatni dzień na opłacenie zapisu na kierunek/specjalność studiów

10 lipca 2018 r. (studia stacjonarne I stopnia)

31 sierpnia 2018 r. (studia niestacjonarne I i II stopnia)

Ostatni dzień na wprowadzenie wyników egzaminu maturalnego do systemu IR przez kandydatów

10 lipca 2018 r. (studia stacjonarne I stopnia)

31 sierpnia 2018 r. (studia niestacjonarne I stopnia)

Ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego 13 lipca 2018 r. (studia stacjonarne I stopnia)
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia (I tura)

13 lipca oraz 16 – 18 lipca 2018 r. (studia stacjonarne I stopnia)

do 3 września (studia stacjonarne II stopnia, studia niestacjonarne I i II stopnia)

Składanie w systemie IR rezygnacji przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i zdecydowali, że nie chcą ubiegać się o przyjęcie na studia 13 – 18 lipca 2018 r. do godz. 24.00 (studia stacjonarne I stopnia)
Składanie w systemie IR oświadczeń o podtrzymaniu chęci studiowania w UAM przez kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia i stanowią grupę rezerwową 13 – 18 lipca 2018 r. do godz. 24.00 (studia stacjonarne I stopnia)

 

Studia stacjonarne I stopnia

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (na podstawie konkursu świadectw maturalnych)

Studia stacjonarne II stopnia

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (na podstawie rankingu ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia)

Studia niestacjonarne I i II stopnia

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (na podstawie złożenia wymaganych dokumentów do wyczerpania limitu miejsc)

Studia w języku angielskim

  • 1 czerwca – Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji (na podstawie rankingu ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego stopnia)