Stosunki międzynarodowe w języku angielskim – studia II stopnia

Tu wiedza spotyka się z praktyką. Nasz Wydział współpracuje z wieloma pracodawcami, więc studenci myślący o wczesnym budowaniu ciekawego CV mają gdzie zdobyć doświadczenie.

Paula Sieracka, studentka Stosunków Międzynarodowych

Tryb studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata ( 4 semestry).
Koszt: 1500 EUR za rok obcokrajowcy; 2 000 zł za semestr dla obywateli Polski.

Studia prowadzone są w języku angielskim.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

Kontakt: mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510,
e-

Dla kogo?

Stosunki międzynarodowe łączą teorie z praktyką, które pozwolą Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci być mobilnym oraz konkurencyjnym. Program studiów obejmuje ponad 800 godzin zajęć.

Prof. Przemysław Osiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu:

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM oferuje studentom szansę wzbogacenia doświadczenia i poszerzenia horyzontów intelektualnych, kulturalnych i osobistych. Studenci stosunków międzynarodowych uczestniczą w stymulujących zajęciach, współpracując z koleżankami i kolegami, biorą udział w zajmujących dyskusjach i uczą się od doświadczonych pracowników naukowych. Zarówno studenci jak i naukowcy wnoszą do zajęć własne doświadczenie, stwarzając środowisko, w którym studenci nieustannie zderzają wielkie idee z doświadczeniem praktycznym. Co więcej, studenci i pracownicy naukowi cały regularnie biorą udział w życiu społeczności lokalnej poprzez kształcenie i badania. Dzięki temu studenci mogą uczestniczyć w wydarzeniach z gośćmi zajmującymi najwyższe pozycje w swojej dyscyplinie we wszystkich dziedzinach spraw zagranicznych.

Program studiów

Studia II stopnia (magisterskie) trwają dwa lata, podczas których realizowane są przedmioty podstawowe dla danego kierunku, a także szereg modułów specjalnościowych. Aby ukończyć studia, należy przygotować pod opieką wybranego pracownika naukowego pracę magisterską. Ponadto przez 3 semestry prowadzone będą specjalistyczne, profilowane zajęcia z języka angielskiego.

Contemporary Issues in International Relations
Facultative courses (to be chosen from AMU-PIE offer)
BASIC MODULES
Comparative Politics
Intercultural Communication
Political Campaigns: A Comparative Perspective
Media and International Communication
Stereotypes in International Relations
Contentious Politics
Charismatic Leadership in Different Political Systems
Leadership in International Business
MAJOR-RELATED MODULES
International Relations I
International Relations II
Theories of International Relations
Foreign Policy: Theory and Practice
International Law
International Judicial System
International Environmental Protection
Terrorism and Asymmetrical Threats
How to Reach the Success in International Business
International Security
M.A. Seminar
SPECIALISATION-RELATED MODULES
Monetary, Fiscal, Trade Policy of the European Union
Democratic Participation and Representation of Citizens in European Union
The EU Institutions and the Decision Making Process in the European Union
Democratic Deficit in the European Union
Strategic Technology Alliances. Technological Co-operation in International Business
European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective
Common Foreign and Security Policy. Northern and Eastern Dimensions of the European Union

Kariera

Nasi studenci kończąc ten kierunek planują swoją przyszłą pracę w placówkach dyplomatyczno-konsularnych, ministerstwie spraw zagranicznych oraz w innych instytucjach publicznych. Szerokie spectrum tematyczne przygotuje Cię do pracy zarówno w instytucjach samorządowych jak i korporacjach międzynarodowych. Stawiamy na Twój kompleksowy rozwój i gotowość do podjęcia pracy na zmieniającym się rynku pracy. Przedstawimy Ci sposoby jak pozyskać fundusze europejskie i otworzyć własną działalność gospodarczą.

Opłaty

Opłata roczna wynosi 4000 zł w dwóch równych ratach (pierwsza w terminie do 15 października br., a druga do 15 marca następnego roku), lub ośmiu równych ratach (pierwsza płatna do 15 października br., a następne raty płatne do 15 dnia każdego miesiąca aż do maja br.).

Zapisz się

O przyjęcie na studia możesz ubiegać się jeśli jesteś absolwentem  studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe lub kierunku pokrewnym oraz dobrze znasz język angielski.  Jeśli jesteś absolwentem innego kierunku niż stosunki międzynarodowe lub politologia w okresie do końca studiów musisz zdać egzaminy z następujących modułów przedmiotów: Prawo międzynarodowe publiczne (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.); Wstęp do prawa dyplomatycznego i konsularnego (egz.); Międzynarodowe stosunki gospodarcze (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Przypisz opłaty do wybranego kierunku.

KROK 4. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 5. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 6. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

  1. Wydrukowany i podpisany formularz internetowy stanowiący podanie o przyjęcie na studia.
  2. Poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  3. W przypadku aplikacji na inny kierunek studiów niż ukończony niezbędne jest dołączenie suplementu.
  4. 1 fotografia kolorowa o wymiarze 35 x 45 mm .
  5. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim – odbędzie się 4 września br.

Dokumenty należy składać do sekretariatu (pokój nr 51, parter) do mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510,
e-
(poniedziałek – piątek: 9 – 14.30) lub przesłać na adres wydziału (ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań).

Rekrutacja ograniczona do  30 miejsc!