Zarządzanie Państwem – Studia II stopnia w języku angielskim

„Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę.”

Patrycja Nalepa, studentka Zarządzania Państwem

Tryby studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestry).
Koszt:

  • 2000 PLN za semestr na studentów studiujących na takich samych warunkach jak obywatele Polski
  • 750 € za semestr na studentów studiujących na innych warunkach niż obywatele Polski

Kontakt: mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510,
e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl.

 

Dla kogo

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia z zakresu Zarządzania Państwem lub kierunków pokrewnych to mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę – Zarządzanie Państwem w języku angielskim! Jeśli chcesz poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pracy w organach administracji publicznej oraz wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.

Dr Paulina Pospieszna, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

„Uczę na kierunku Zarządzanie Państwem przedmiotów Podstawy Zarządzania oraz Nauka o Organizacji. W ramach tych zajęć w pierwszej kolejności poznajemy podstawy skutecznego zarządzania, a następnie omawiamy ze studentami na czym polega zarządzanie organizacjami pozarządowymi, komercyjnymi oraz publicznymi. Biorąc pod uwagę takt, że celem kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit, taka wiedza oraz rozumienie znaczenia dobrego zarządzania dla sukcesu realizacji celu przez te organizacje jest niezbędna. Ponadto, podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych. Jako pracownik naukowy zajmuję się badaniem wpływu organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną oraz współpracuję z organizacją, która kieruje swoje działania do młodych ludzi z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.”

Program studiów

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Odbędziesz również praktyki zawodowe, które pozwolą Ci wykorzystać Twoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Kariera

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie państwem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do podjęcia pracy w organach administracji publicznej, a także w instytucjach biorących udział w lokalnym życiu społecznym (organizacje pozarządowe), politycznym (instytucje administracji publicznej) i ekonomicznym (instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa).
Zauważyć należy, iż dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia. Studia na kierunku zarządzanie państwem są odpowiedzią na te wyzwania. Odpowiednio wykształconych i zorientowanych specjalistów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz good governance we władzy na poziomie lokalnym zatrudniać będą organizacje i instytucje współpracujące z administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorstwa, które postęp technologiczny skłania do poszukiwania wysoko kwalifikowanej kadry.

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Studenci będą także włączani w istniejący na WNPiD program intersujących praktyk zawodowych.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.
W ramach programu przewidziana jest organizacja międzynarodowej szkoły letniej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i studiowanie w międzynarodowym środowisku dla studentów z Polski i zagranicy.

Specjalności

Good Governance and Civil Society

Dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia.

Rekrutacja

Jak zostać studentem WNPiD?

KROK 1. Zarejestruj się w Systemie Internetowej Rekrutacji.

KROK 2. Wprowadź dane i wybierz kierunek.

KROK 3. Wprowadź opłatę rekrutacyjną.

KROK 4. Oczekuj na wyniki rekrutacji, które możesz sprawdzać w zakładce „Wyniki Rekrutacji”.

KROK 5. Złóż w wyznaczonym terminie komplet dokumentów i czekaj na informacje o przyjęciu na studia.

KROK 6. Witamy na WNPiD!

Proces rekrutacyjny odbywa się przez uniwersytecki system Internetowej Rekrutacji.

Zobacz kalendarz rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
1. Wydrukowany i podpisany formularz stanowiący podanie o przyjęcie na studia.
2. Poświadczona przez UAM kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
3. W przypadku aplikacji na inny kierunek studiów niż ukończony niezbędne jest dołączenie suplementu.
4. Poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną UAM kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.

Wymagania rekrutacyjne:

  • Kandydatami mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia legitymujący się tytułem zawodowym licencjata albo równorzędnym z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych uznanym przez właściwe władze państwowe, jako upoważniający do podjęcia studiów magisterskich w Polsce.
  • Znajomością języka angielskiego min. na poziomie B2 potwierdzoną odpowiednim certyfikatem

Absolwenci innych kierunków w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: System polityczny RP (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.); Prawo administracyjne (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.

Kryteria rekrutacyjne:

  • śr. ocen z poprz. roku / ocena na dyplomie