Kody kierunków studiów WNPiD wg USOSa

Poniższe zestawienie zawiera kody kierunków studiów, które są wymagane do wypełnienia kolumny 4 w „sprawozdaniu z wykonywania zajęć dydaktycznych”.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

DL-BN bezpieczeństwo narodowe
DL-BNS bezpieczeństwo narodowe (Słubice)
DL-DK dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DL-DKP dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Piła)
DL-Polit politologia
DL-PolitG politologia (Gniezno)
DL-PolitPi politologia (Piła)
DL-PolitS politologia (Słubice)
DL-SM stosunki międzynarodowe
DL-ZP zarządzanie państwem

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia

DU-BN bezpieczeństwo narodowe
DU-DK dziennikarstwo i komunikacja społeczna
DU-Polit politologia
DU-SM stosunki międzynarodowe

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia

ZL-BN bezpieczeństwo narodowe
ZL-BNS bezpieczeństwo narodowe (Słubice)
ZL-DK dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZL-Polit politologia
ZL-PolitS politologia (Słubice)
ZL-SM stosunki międzynarodowe

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

ZU-BN bezpieczeństwo narodowe
ZU-DK dziennikarstwo i komunikacja społeczna
ZU-Polit2 politologia
ZU-SM stosunki międzynarodowe

 

Studia doktoranckie

DD-WNPID Studium Doktoranckie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ZD-WNPID Studium Doktoranckie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa