Rada Naukowa

Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w składzie uprawnionym do nadawania stopni naukowych.

1.
prof. Andrzej Stelmach – przewodniczący, dziekan WNPiD
prof. UAM dr hab.
2. Adamczyk Anita prof. UAM dr hab.
3. Adamczyk Wojciech dr hab.
4.
Bryła Jolanta
prof. UAM dr hab.
5.
Cisak Wojciech
prof. UAM dr hab.
6.
Czachór Zbigniew
prof. zw. dr hab.
7. Donaj Łukasz prof. UAM dr hab.
8.
Fiedler Radosław
prof. UAM dr hab.
9.
Gałganek Andrzej
prof. dr hab.
10. Hajder Krzysztof dr hab.
11. Jańczak Jarosław dr hab.
12.
Jeliński Edward
prof. UAM dr hab.
13.
Kmieciak Robert
prof. UAM dr hab.
14.
Konieczny Jerzy
prof. zw. dr hab.
15.
Koszel Bogdan
prof. zw. dr hab.
16.
Kowalczyk Ryszard
prof. zw dr hab.
17.
Lesiewicz Elżbieta
dr hab.
18.
Mazurczak Witold
prof. UAM dr hab.
19. Musiał-Karg Magdalena prof. UAM dr hab.
20.
Nowiak Wojciech
prof. UAM dr hab.
21. Osiewicz Przemysław prof. UAM dr hab.
22.
Pawełczyk Piotr
prof. UAM dr hab.
23. Piontek Dorota prof. UAM dr hab.
24.
Potyrała Anna
prof. UAM dr hab.
25.
Puślecki Zdzisław
prof. zw. dr hab.
26.
Sakson Andrzej
prof. zw. dr hab.
27. Skarżyński Mirosław prof. UAM dr hab.
28.
Skrzypczak Jędrzej
prof. UAM dr hab.
29. Stępińska Agnieszka prof. UAM dr hab.
30. Szymczyński Tomasz prof. UAM dr hab.
31.
Walkowski Maciej
prof. UAM dr hab.
32.
Wallas Tadeusz
prof. UAM dr hab.
33.
Wejkszner Artur
prof. UAM dr hab.
34.
Wiśniewski Janusz
prof. UAM dr hab.
35.
Wojciechowski Sebastian
prof. zw. dr hab.
36.
Żyromski Marek
prof. zw. dr hab.