Rada Wydziału

Skład osobowy Rady Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

Dziekan:
 1.
 dr hab. Andrzej Stelmach prof. UAM
Prodziekani:
2.
dr hab. Radosław Fiedler prof. UAM
3.
dr hab. Magdalena Musiał-Karg prof. UAM
4.
dr hab. Maciej Walkowski, prof. UAM
5.
dr Szymon Ossowski
I Profesorowie zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego:
6.
prof. dr hab. Bogdan Koszel
7.
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
8.
prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
II Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku profesora nadzwyczajnego:
9.
dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM
10. dr hab. Łukasz Donaj, prof. UAM
11.
dr hab. Jarosław Jańczak, prof. UAM
12.
dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM
13. dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM
14. dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
15.
dr hab. Piotr Pawełczyk, prof. UAM
16. dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
17. dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. UAM
18. dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM
19. dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM
20. dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM
21. dr hab. Artur Wejkszner, prof. UAM
III Doktorzy habilitowani zatrudnieni na stanowisku adiunkta
22. dr hab. Tomasz Szymczyński, prof. UAM
IV Przedstawiciele
a) pomocniczych pracowników nauki
23.
dr Natasza Lubik-Reczek
24. dr Bartłomiej Secler
25.
dr Paweł Stachowiak
26.
dr Stanisław Zyborowicz
b) pracowników naukowo-technicznych i administracji:
27.
mgr Eliza Nowicka
28.
mgr Natalia Pastucha-Kalla
29.
mgr Edyta Szelejewska-Dembińska
c) samorządu doktorantów
30.
mgr Natalia Kusa
d) samorządu studenckiego
31.
 Diana Stashevska
32.
 Diana Chomiaczuk
33.
 Natalia Kołsut
34.
 Bartosz Rzeszewski
35.
Weronika Dopierała

Osoby uczestniczące z głosem doradczym

Emerytowani profesorowie:
prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok
prof. zw. dr hab. Marceli Kosman
prof. zw. dr hab. Bogumiła Lenarczyk-Kosman
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Malendowski
prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz
prof. zw. dr hab. Anna Wolff-Powęska
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność”:
dr Krzysztof Borowczyk
Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej:
Danuta Janicka
Przedstawiciel związków zawodowych ZNP
dr Jacek Pokładecki