Absolutoria

Terminy uroczystości absolutoryjnych dla kończących studia na kierunku politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna i zarządzanie państwem w UAM w roku 2018/2019:

16 czerwca 2019 r.

Godz. Wydział

Forma studiów/poziom kształcenia

kierunek/specjalność

9.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: politologia

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia: zarządzanie państwem

Studia stacjonarne  2-letnie drugiego stopnia: zarządzanie państwem w  języku angielskim

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: stosunki międzynarodowe

11.30 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: bezpieczeństwo narodowe

14.00 Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia  i 2-letnie drugiego  stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia niestacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Studia stacjonarne  2-letnie drugiego stopnia: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w  języku angielskim