Dzień Studenta I Roku

 • 28 WRZEŚNIA 2018r. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów I roku: godz. 9.00 w Auli UAM ul. Wieniawskiego 1, Poznań

 • 28 WRZEŚNIA 2018r. Wydziałowa inauguracja roku akademickiego (Aula WNPiD)

  godz. 12:00
  – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: stosunki międzynarodowe – sala 120, zarządzanie państwem – sala 121
  godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – sala 120 i politologia – 121
  godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe; następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku

 

 • 1 PAŹDZIERNIKA 2018r. Wydziałowa inauguracja roku akademickiego (Aula WNPiD)
  godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – 120 i politologia– sala 121
  godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: bezpieczeństwo narodowe – AULA WNPID i stosunki międzynarodowe – sala 120
  godz. 18:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim, dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim oraz zarządzanie państwem w języku angielskim – sala 121; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków:
 • „dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim” – sala 125
 • „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia pierwszego stopnia – sala 126
 • „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia drugiego stopnia – sala 127
 • „zarządzanie państwem w języku angielskim” – sala 128
 • 2 PAŹDZIERNIKA 2018r. Pierwszy dzień zajęć

Wydziałowe inauguracje są obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia studiujących na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Wszystkie punkty programu odbędą się w siedzibie Wydziału: Umultowska 89a, 61-614 Poznań