Obowiązkowe zajęcia z Edukacji Informacyjnej i Źródłowej – rok akademickim 2018/2019

Edukacja informacyjna i źródłowa jest obowiązkowym przedmiotem dla studentów I-go roku rozpoczynających naukę na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia.

Zajęcia z przedmiotu Edukacja Informacyjna i Źródłowa realizowane będą w formie kształcenia na odległość (e-learning).

https://wnpid.amu.edu.pl/dla-studenta/edukacja-informacyjna-i-zrodlowa/

https://www.elearning.amu.edu.pl/wnpid/course/index.php?categoryid=5

Logowanie na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb).

Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test.

Przedmiot Edukacja informacyjna i źródłowa  składa się z dwóch części:

1.Przewodnik po Bibliotece WNPiD
2.Test

Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 7 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Aby zaliczyć przedmiot należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 5 pytań. Pytania mają charakter testowy co oznacza, że z podanych odpowiedzi należny wskazać jedną prawidłową. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.

Studenci studiów stacjonarnych:
Test będzie dostępny od 23 listopada 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 14 lutego 2019 roku.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Test będzie dostępny od 23 listopada 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.
Zaliczenia z przedmiotu zostaną wpisane sukcesywnie do systemu USOS-web po 30 czerwca 2019 roku.

mgr Edyta Szelejewska-Dembińska
Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
pok. nr 19
tel. 61 829 65 01, edyta.szelejewska@amu.edu.pl