Przedmioty, ścieżki

Przedmioty do wyboru (ścieżki)

 

Studia stacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

Zarządzanie państwem

International Relations

Studia stacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Podział na grupy ćwiczeniowe dla I roku studiów zostanie przeprowadzony przez opiekunów roku na spotkaniu organizacyjnym.

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

International Relations

Journalism and Social Communication

Public Governance

 

Studia niestacjonarne – I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe

 

Studia niestacjonarne – II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Politologia

Stosunki międzynarodowe