Samorząd doktorantów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Przewodnicząca Rady Doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa będzie odbywała dyżury w następujących dniach:

Poniedziałek w godz. 12.30-14.30
Wtorek w godz. 14.00 – 15.00

Osoby zainteresowane zapraszam dopokoju nr 165.
Wszyscy doktoranci i doktorantki potrzebujący opinii, rady lub pomocy będą mile widziani.

Przewodnicząca Rady Doktorantów
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Mgr Natalia Kusa