Szkolenie BHP

Szkolenie BHP dla studentów rozpoczynających naukę – zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 na WNPiD

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są w formie kształcenia na odległość (e-learning).

Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP. Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP.

Studenci zobowiązani są do zapoznania się z materiałami umieszczonymi na platformie Moodle (informacja na temat logowania znajduje się poniżej), które składają się z czterech tematów:

 1. a) Pierwsza pomoc,
 2. b) Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. c) Ochrona przeciwpożarowa,
 4. d) Elementy prawa pracy.
 • Po zapoznaniu z materiałami studenci muszą zaliczyć test. Test wyboru składa się z 20 pytań. Pytania dla każdego studenta są wybierane losowo z bazy pytań i układane w przypadkowej kolejności. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań. Wynik testu jest automatycznie obliczany przez system. Jeżeli student nie zaliczy testu w pierwszym podejściu przysługuje mu jedno dodatkowe podejście.
 • Informacja o zaliczeniu przez studenta przedmiotu Szkolenie BHP zostanie automatycznie przesłana do systemu USOS. Od roku akad. 2012/2013 wydziały nie wydają studentom I roku indeksów – stąd nie ma konieczności dokonywania ręcznego wpisu do indeksów lub kart okresowych osiągnięć.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:
  1. uruchomienie Szkolenia: 15 listopada 2018 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
 • Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:
  1. uruchomienie Szkolenia: 18 marca 2019 r.,
  2. czas na zapoznanie się ze Szkoleniem i zaliczenie testu (pierwsze i ewentualne drugie podejście): od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
 1. INFORMACJA DLA STUDENTÓW

1a) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru zimowego 2018/2019:

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 15 listopada 2018 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 15 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

1b) Harmonogram dla studentów rozpoczynających studia od semestru letniego 2018/2019:

 • Zalogowanie się na platformie Moodle i rozpoczęcie Szkolenia BHP – od 18 marca 2019 r.;
 • Rozwiązanie testu (pierwsze i drugie podejście) – od 18 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.;
 • Po zaliczeniu testu, informacja o zaliczeniu zostanie przesłana automatycznie do systemu USOSweb.

2) Logowanie na Szkolenie BHP:

 1. Należy wejść na stronę: amu.edu.pl;
 2. Logowanie na Szkolenie BHP na platformie Moodle odbywa się w identyczny sposób jak logowanie do swojego konta w systemie USOSweb (login: PESEL, hasło: hasło do systemu USOSweb);
 3. Po zalogowaniu należy zapoznać się z materiałami i rozwiązać test. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu prawidłowych 11 odpowiedzi na 20 pytań.

Załączniki