Faculty Council

Faculty Council of the Faculty of Political Science and Journalism.

Dean:
 1.
 dr hab. Andrzej Stelmach prof. UAM
Vice-Deans:
2.
dr hab. Radosław Fiedler prof. UAM
3.
dr hab. Magdalena Musiał-Karg prof. UAM
4.
dr hab. Maciej Walkowski, prof. UAM
5.
dr Szymon Ossowski
I Full professors:
6.
prof. dr hab. Bogdan Koszel
7.
prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk
8.
prof. dr hab. Zdzisław Puślecki
II Professors:
9.
dr hab. Anita Adamczyk, prof. UAM
10. dr hab. Łukasz Donaj, prof. UAM
11.
dr hab. Jarosław Jańczak, prof. UAM
12.
dr hab. Robert Kmieciak, prof. UAM
13. dr hab. Witold Mazurczak, prof. UAM
14. dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM
15.
dr hab. Piotr Pawełczyk, prof. UAM
16. dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM
17. dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. UAM
18. dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM
19. dr hab. Agnieszka Stępińska, prof. UAM
20. dr hab. Tadeusz Wallas, prof. UAM
21. dr hab. Artur Wejkszner, prof. UAM
III Assistant Professors:
22. dr hab. Tomasz Szymczyński
IV Representatives of
a) assistant scientific staff
23.
dr Natasza Lubik-Reczek
24. dr Bartłomiej Secler
25.
dr Paweł Stachowiak
26.
dr Stanisław Zyborowicz
b) admin staff
27.
mgr Eliza Nowicka
28.
mgr Natalia Pastucha-Kalla
29.
mgr Edyta Szelejewska-Dembińska
c) PhD students
30.
mgr Natalia Kusa
d) students
31.
Marta Grela
32.
Bartosz Machowski
33.
Karina Olszewska
34.
Milena Szymkowiak
35.
Piotr Zieliński

Osoby uczestniczące z głosem doradczym

Professors emeriti
prof. zw. dr hab. Jerzy Babiak
prof. zw. dr hab. Zbigniew Blok
prof. zw. dr hab. Marceli Kosman
prof. zw. dr hab. Bogumiła Lenarczyk-Kosman
prof. zw. dr hab. Włodzimierz Malendowski
prof. dr hab. Stanisław Wykrętowicz
prof. zw. dr hab. Anna Wolff-Powęska
Representative of NSZZ „Solidarność” union
dr Krzysztof Borowczyk
Director of Admin Section
Danuta Janicka
Representative of ZNP union
dr Jacek Pokładecki