Erasmus Student Network

Erasmus Student Network jest ogólnoeuropejską organizacją studencką, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus. Hasło “Students helping Students” jest mottem organizacji.

Działalność ESN prowadzona jest na trzech szczeblach: międzynarodowym, krajowym oraz lokalnym.

Na poziomie lokalnym główne cele sekcji uniwersyteckich to:

  • Działalność w interesie studentów z wymian (program Mentor/Buddy);
  • Wspieranie integracji studentów z wymian oraz re-integracji studentów powracających z programów wymiany;
  • Reprezentowanie próśb i oczekiwań tych studentów na naszych uczelniach;
  • Dostarczanie niezbędnych informacji na temat akademickich programów wymian;
  • Przyczynianie się do rozwoju różnych programów wymiany międzynarodowej;
  • Koordynowanie krajowych programów (ESN ID – karta zniżkowa; ESN Travel – wycieczki; Tandem – nauka języków obcych) na szczeblu lokalnym.

Kontakt:
DS. Hanka p. 115
Aleja Niepodległości 26
61-714 Poznań
e-mail: esn@amu.edu.pl
www.uam.esn.pl