Godziny pracy dziekanatu i sekretariatu

Dziekanat oraz sekretariat WNPiD w trakcie trwania roku akademickiego jest czynny w godzinach:

 • Poniedziałek – 9:00 – 17:00
 • Wtorek – 9:00 – 15:00
 • Środa – 9:00 – 15:00
 • Czwartek – 9:00 – 15:00
 • Piątek – 9:00 – 15:00
 • Sobota – 8:00 – 14:00
 • Niedziela – nieczynny

Pracownicy dziekanatu

Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
Telefon służbowy: 61 829 6521

Notatki

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 • Zarządzanie państwem – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie – Piła;
 • Politologia – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Politologia – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;;
 • Politologia – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
 • Politologia – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.
informatyk, koordynator ds. systemu USOS 160
Telefon służbowy: 61 829 6550
Telefon służbowy: 61 829 6515

Notatki

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.
Telefon służbowy: 61 829 6514

Notatki

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie.
 • Stosunki międzynarodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
 • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
Telefon służbowy: 61 829 6522

Notatki

pracownik sekcji ds. obsługi studentów – sprawy socjalno-bytowe studentów Wydziału.

Telefon służbowy: 61 829 6523
Telefon domowy: 61 829 6520

Notatki

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 • Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne stacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Bezpieczeństwo narodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.
Telefon służbowy: 61 829 6516

Notatki

Prowadzi następujące rodzaje studiów:

 • Bezpieczeństwo narodowe – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – stacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie;
 • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia pierwszego stopnia – 3-letnie;
 • Stosunki międzynarodowe – niestacjonarne studia drugiego stopnia – 2-letnie.

Pracownicy sekretariatu

Kierownik Dziekanatu 51
Telefon służbowy: 61 829 6510
Telefon służbowy: 61 829 6625
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6517
pracownik sekretariatu 44
Telefon służbowy: 61 829 6511
Telefon służbowy: 61 829 6513
pracownik sekretariatu, sekcja planowania zajęć 34
Telefon służbowy: 61 829 65 18
Informatyk, Studio WNPiD 160
Telefon służbowy: 61 829 6618
pracownik inż.-tech.
Telefon służbowy: 61 829 6532
Telefon służbowy: 61 829 65 08
pracownik sekretariatu 34
Telefon służbowy: 61 829 6527