Prof. Anna Wolff-Powęska laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny

Prof. Anna Wolff-Powęska, emerytowana profesor Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, została laureatką tegorocznej Nagrody Viadriny przyznawanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło  się w Dniu Europy, w poniedziałek 9 maja o godzinie 11.00 w sali Logensaal Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, przy ulicy Logenstrasse 11 we Frankfurcie nad Odrą.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska zostanie uhonorowana za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej z dziedziny historii stosunków polsko-niemieckich, które w szczególny sposób przyczyniły się do pogłębienia porozumienia między Polską i Niemcami. Laureatka w 1969 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, którym kierowała w latach 1990-2004, obecnie przewodniczy radzie naukowej Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Prof. dr hab. Wolff-Powęsk a jest autorką licznych publikacji na temat stosunków polsko-niemieckich oraz dziejów myśli i kultury politycznej w Europie.

Prof. dr hab. Anna Wolff-Powęska od wielu lat jest blisko związana z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. W 2008 roku została, jako jedyna Polka, członkiem Rady nowo powstałej Fundacji Uniwersytet Europejski Viadrina. W tym dziewięcioosobowym gremium nadzorczym reprezentowała stronę polską oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i odegrała znaczącą rolę w dalszym rozwoju uczelni.

Tegoroczną Nagrodę Finansową otrzyma studencki festiwal sztuki „ART an der Grenze“. Od 2013 roku grupa studentów w kwietniu i maju organizuje coroczny kilkutygodniowy studencki festiwal sztuki we Frankfurcie nad Odrą. W trakcie festiwalu w centrum miasta powstaje publiczna galeria, w której pokazywane są prace artystyczne twórców pochodzących z polsko-niemieckiego pogranicza.

Laudację wygłosi prof. dr Heinrich Olschowsky, slawista, germanista i polonista, członek kuratorium Federalnego Związku Towarzystw Polsko-Niemieckich.

Uroczystość będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Nagroda Viadriny

Nagroda Viadriny w wysokości 5.000 euro jest przyznawana corocznie, od 1999 roku, przez Kuratorium Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Uczelni Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą osobistościom z Polski i z Niemiec, które w szczególny sposób przyczyniły się do polsko-niemieckiego pojednania.

Do dotychczasowych laureatów Nagrody Viadriny należą między innymi: tłumacz Karl Dedecius (1999), noblista Günter Grass (2001), publicyści: Adam Michnik (2000) i Adam Krzemiński (2006), pierwszy premier III Rzeczypospolitej Tadeusz Mazowiecki (2009), zdobywca Oskara, reżyser Volker Schlöndorff (2010), kompozytor i wielokrotny zdobywca nagród Grammy Krzysztof Penderecki (2011) oraz były minister w Rządzie Republiki Federalnej Niemiec Hans-Dietrich Genscher.