IV Seminarium naukowo-szkoleniowe: Bezpieczne miasto – safe and secure city.

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem oraz Miasto Poznań zapraszają do wzięcia udziału w IV edycji seminarium naukowo-szkoleniowego pt. Bezpieczne miasto – Safe and Secure City. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest: „Bezpieczna szkoła. Zapobieganie oraz reagowanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach”. Zapraszamy w dniu 19 maja 2017 roku, w godzinach: 9:00 – 13:00, do Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM przy ul. Umultowska 89a, w Poznaniu.

 

 

 

 

Harmonogram seminarium:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników.

9:00 – 9:10 Powitanie uczestników seminarium przez Dziekana WNPiD UAM prof. dr hab. Andrzeja Stelmacha

i Wiceprezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego.

9:10 – 9:20 Przedstawienie idei seminarium naukowo – szkoleniowego Bezpieczne miasto – Safe and Secure City – III edycja pt. : „Bezpieczne miasto” – dr Mikołaj Tomaszyk – Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM.

9:20 – 9:30 Przedstawienie programów z zakresu bezpieczeństwa i prewencji, kierowanych dla uczniów i kadry

dydaktycznej szkół, realizowanych przez UMP – Jakub Staszewski – WZKiB UMP.

9:30 – 11:00 Debata ekspercka nt.: „Zagrożenia ekstremalne w szkole” – moderator: prof. zw. dr hab. Jerzy Konieczny.

Poglądy i opinie przedstawią:

dr Jacek Raubo: „Zagrożenia ekstremalne w szkołach”,

nadkom. Jacek Łukasik: „Metodyka postępowania w sytuacji ekstremalnej w szkole”,

podkom. Sławomir Butkiewicz: „Pomoc medyczna w sytuacjach ekstremalnych”,

dr Halina Wawrzynowicz: „Psychologia interwencji kryzysowej w szkole”.

11:00 – 11:10 Pytania do ekspertów.

11:10 – 11:30 Przerwa kawowa.

11:30 – 11:45 „Realizacja przedsięwzięć w przypadku ogłoszenia stopni alarmowych, w ramach działań

antyterrorystycznych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa” – Hieronim Wawrzyniak – WZKiB UMP.

11:45 – 12:45 „Zagrożenia ekstremalne w szkole w ćwiczeniach praktycznych: wnioski i rekomendacje” – warsztaty

szkoleniowe z udziałem i komentarzem ekspertów:

dr Jacek Raubo,

nadkom. Jacek Łukasik,

podkom. Sławomir Butkiewicz,

dr Halina Wawrzynowicz

12:45 – 13:00 Omówienie warsztatów i dyskusja. Pytania do ekspertów.

13:00 Zakończenie seminarium.

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4Z5ocy-0JU6l9mbR8pvAki9aNrTvpspJlXwBFik3cXtUOEdBSFJFSThXNEc4U0s3UVFSVjBRRzhUMC4u

Wydarzenie towarzyszące: Dzień Dziennikarza.

Kontakt:

Dr Joanna Rak; joanna.rak@amu.edu.pl.

Dr Mikołaj Tomaszyk; mikolaj.tomaszyk@amu.edu.pl.