Fotorelacja z Koncertu Noworocznego

11W ubiegłym tygodniu odbył się współorganizowany przez WNPiD UAM Koncert Noworoczny Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod dyrekcją kapelmistrza mjr. Pawła Joksa. Na widowni zasiedli rektorzy, generałowie oraz ponad 800 zaproszonych gości. Wydział reprezentowali Dziekan WNPiD UAM prof. dr. hab. Tadeusz Wallas, prodziekani, pracownicy naukowi i administracyjni, a także studenci. Impreza okazała się fantastyczną ucztą muzyczną oklaskiwaną na stojąco i pozostawiającą mnóstwo wspomnień. Przedstawiamy krótką fotorelację z tego wydarzenia.  

 fot. Maciej Męczyński, Życie Uniwersyteckie