Fotorelacja z konferencji naukowej „WPBiO UE: osiągnięcia – szanse – perspektywy”

WPBiOZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z konferencji naukowej „Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej: osiągnięcia – szanse – perspektywy”. Wystąpienia oraz dyskusje dotyczyły 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bilansu osiągnięć w ramach WPBiO, perspektyw rozwoju WPBiO oraz operacji wojskowych WPBiO. Galeria zdjęć dostępna jest tutaj.

Konferencja stworzyła możliwości wymiany opinii i prezentacji wyników badań na temat dotychczasowych osiągnięć oraz wyzwań związanych z rozwojem wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. W obradach udział wzięli znawcy tematyki m. in. prof. dr hab. Ryszard Zięba (UW), prof. dr hab. Janusz Węc (UJ), prof. UAM dr hab. Zbigniew Czachór (UAM), prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski (UAM), dr hab. Justyna Zając (UW), prof. AON dr hab. Andrzej Ciupiński (AON), dr Beata Przybylska-Maszner (UAM). 

Trzeci panel konferencji stanowił podsumowanie projektu badawczego „Wojskowe zaangażowanie operacyjne Unii Europejskiej w Afryce”, który został zrealizowany na WNPiD w latach 2013-2014. Koordynację projektu badawczego powierzono dr Beacie Przybylskiej-Maszner z WNPiD. Konferencja organizowana była przez Zakład Badań nad Integracją Europejską oraz Zakład Studiów Strategicznych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.