Gabriela Jelonek zwyciężczynią Europejskiej Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Gabriela Jelonek, studentka II roku SUM na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna zdobyła Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży. Wręczenie nagrody odbyło się  23 maja podczas gali w Akwizgranie. Jury wyróżniło jej autorski program „Erasmus evening” emitowany w Radio Meteor UAM.

Uczestnicy Konkursu mieli za zadanie stworzyć projekt mający propagować wzajemne zrozumienie na szczeblu europejskim i międzynarodowym, budzić wspólne poczucie europejskiej tożsamości i integracji oraz proponować młodym ludziom w Europie wzorce postępowania i dawać praktyczne przykłady współżycia Europejczyków jako jednej wspólnoty.

Gratulujemy!

Fot. Radio Meteor