Gra „Kultura Warta Poznania”

Koordynatorzy Programu L. Kirklanda w Poznaniu  zapraszają do udziału w grze intelektualnej, która odbędzie się 2 czerwca br., w biurze Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży przy ul. Działyńskich 4/5 w Poznaniu. Celem projektu jest zaprezentowanie młodzieży studiującej w Poznaniu kultury, historii, geografii, obyczajów narodów mieszkających w Europie Wschodniej (Armenia, Azerbajdżan, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Rosja, Ukraina).

Rejestracja uczestników trwa do 28 maja 2017 roku. Ilość osób jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://goo.gl/forms/ebavJXl2Kur02OGq2

Harmonogram wydarzenia:
10:00-11:00 Rejestracja uczestników i podział na grupy
11:00-11:15 Zapoznanie członków grup
11:15-11:40 Część I. Prezentacja grup
11:40-12:20 Część II. Pytania-Odpowiedzi (testowe i otwarte)
12:20-12:40 Przerwa kawowa
12:40-13:20 Część III. Wizualizacja asocjacji i wiedzy o krajach Europy Wschodniej.
13:20-13:50 Prezentacja ciekawostek o krajach Europy Wschodniej
13:50-14:10 Przerwa kawowa (podsumowanie rezultatów)
14:10-14:20 Ogłoszenie rezultatów, wręczenie certyfikatów uczestnikom oraz wyróżnienie najlepszych