I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Decentralizacja finansów publicznych – szanse, wyzwania, zagrożenia

PLAKAT Decentralizacja finansowKoło Naukowe Samorządu Terytorialnego z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Portfolio z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu pragną serdecznie zaprosić do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Decentralizacja finansów publicznych – szanse, wyzwania, zagrożenia. Nad konferencją patronat honorowy objął Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas. 

Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2014 r. na WNPiD. Formularze zgłoszeniowe można przesyłać na adres konferencja.decentralizacja@gmail.com do 28 marca. Informacja o kwalifikacji referatów zostanie podana 31 marca. Udział w konferencji jest bezpłatny! 
 
Obszary tematyczne:
 • Poszukiwanie dróg równoważenia zadań i obciążeń finansowych jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawne ograniczenia zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego a problem planowania oraz realizowania długoletnich inwestycji lokalnych i regionalnych
 • Mocne i słabe strony systemów finansowych JST
 • Decentralizacja finansów publicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach UE
 • Efektywność pozyskiwania funduszy europejskich w odniesieniu do realizacji polityki regionalne
 • Modelowanie dynamiki rynków finansowych przed i po decentralizacji
 • Modelowanie i analiza rynku kapitałowego przed i po decentralizacji
 • Statystyczna analiza wybranych gałęzi gospodarki przed i po decentralizacji
 • Porównanie efektywności funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Decentralizacja finansów publicznych a konsumenci
 • Decentralizacja finansów publicznych a przedsiębiorcy
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły konferencji znajdują się w załączniku.