II edycja Stypendium im. Leopolda Ungera

stypendium leopolda ungeraUniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie po raz drugi przyzna Stypendium im. Leopolda Ungera. Mogą się o nie ubiegać młodzi dziennikarze i adepci dziennikarstwa – studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35. roku życia, wyróżniający się wybitnymi osiągnięciami. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2014 r., laureaci Stypendium zostają wyłonieni do 15 czerwca.

Kapituła Stypendium, oceniając kandydatów, w szczególności bierze pod uwagę opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne, pracę na rzecz mediów studenckich, współpracę z mediami internetowymi oraz udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

Nagrody:

  • Stypendium w formie pieniężnej w wysokości 5 tysięcy złotych dla osoby, która zgłosi do konkursu realizację tematu w formie publicystyki
  • Stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli
  • Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie
  • Stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie
  • Stypendium dla 2-3 pracowników obsługi prasowej w trakcie Forum Ekonomicznego w Krynicy

Szczegóły znajdują się tutaj.