Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

W imieniu Dziekana WNPiD prof. UAM dr hab. Tadeusza Wallasa zapraszamy na uroczystości inauguracyjne roku akademickiego 2016/2017, które odbędą się zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:

DZIEŃ STUDENTA I ROKU (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

30 WRZEŚNIA 2016 r.

WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO
Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a)

• godz. 11:30 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku politologia; stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem;

następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków:
– „politologia” – sala 125
– „stosunki międzynarodowe” – sala 120
– „zarządzanie państwem” – sala 121

• godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków:
– „bezpieczeństwo narodowe” – aula
– „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – sala 120

3 PAŹDZIERNIKA 2016 r. WYDZIAŁOWA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO. Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Umultowska 89a)

• godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna politologia oraz stosunki międzynarodowe;

następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków:
– „bezpieczeństwo narodowe” – sala 120
– „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – aula
– „politologia” – sala 125
– „stosunki międzynarodowe” – sala 121

4 PAŹDZIERNIKA 2016 r.
PIERWSZY DZIEŃ ZAJĘĆ (ul. Umultowska 89a)

Wydziałowe inauguracje są obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia studiujących
na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Wszystkie punkty programu odbędą się w siedzibie Wydziału (ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań)