IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”

Sieć naukowa „EnSePol” ma zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski a ochrona środowiska”. Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 czerwca 2017 r. w Poznaniu. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Energetyka – Rozwój – Środowisko”.

Organizatorami Konferencji są podmioty zrzeszone w Sieci „EnSePol” oraz kilka innych niezależnych od siebie jednostek badawczych: Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności (Wojskowa Akademia Techniczna), Instytut Elektroenergetyki (Politechnika Poznańska), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (UAM), Instytut Politologii (Uniwersytet Zielonogórski), Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Inżynierii Biosystemów (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). 

Tak liczna reprezentacja podmiotów nadaje spotkaniu specjalny charakter i zapewnia wieloaspektowe podejście do podejmowanej problematyki. Obejmuje ona w zakresie wskazanym tematem zagadnienia: ekonomiczno-społeczne, geopolityczne, logistyczne, przyrodnicze, techniczne i prawne.

Autorom zapewniamy możliwość publikacji dodatkowych tekstów w monografiach tematycznych oraz zamieszczenie artykułu na płycie CD dołączonej do wybranego
z punktowanych periodyków z listy MNiSW !!!

Koordynatorzy sieci:

dr hab. Mariusz Jedliński, prof. US                                           dr hab. Piotr Kwiatkiewicz, prof. WAT

e-mail: konferencje@fundacjaenergia.pl                                              tel. +48 502 214 500

Koszt pełnego udziału w konferencji wynosi 390 zł, natomiast bez publikacji 150 zł dziennie, istnieje także możliwość publikacji artykułu bez uczestnictwa w konferencji (koszt 200 zł). Zniżki dla doktorantów! Osoby specjalnie zainteresowane wyższą punktacją mogą uiścić dodatkową opłatę w wysokości 250 złotych za zamieszczenie publikacji na płycie CD, dołączonej do punktowanego periodyku z listy MNiSW.

 

 1. Panel ekonomiczno-społeczny
  1. Zmiany cen na rynku paliw i energii – przyczyny i konsekwencje
  2. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania rynków i przedsiębiorstw energetycznych
  3. Społeczny wymiar energetyki
  4. Konsument na rynku energii
  5. Energetyka a administracja rządowa i samorządowa
 1. Panel logistyczny
  1. Infrastruktura transferu surowców i energii – bezpieczeństwo i rozwój
  2. Łańcuch dostaw surowców i produktów energetycznych
  3. Zasoby surowców energetycznych – stan i perspektywy
  4. Energetyka rozproszona
 2. Panel polityczno-prawny
  1. Polityka energetyczna organizacji ponadnarodowych
  2. Bezpieczeństwo energetyczne w wymiarze regionalnym i makroregionalnym
  3. Energetyka wybranych państw
  4. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii w świetle zmian legislacyjnych
  5. Regulacja rynków paliwowych i energetycznych
  6. Prawo w energetyce i energetyka w prawie
 3. Panel środowiskowy
  1. Energetyka wobec wyzwań środowiskowych klimatycznych
  2. Środowiskowa i ekologiczna ocena wyrobów
  3. Handel i zarządzanie emisjami
  4. Ekologia a innowacje
  5. Edukacja ekologiczna
 4. Panel techniczny
  1. Projekty i technologie
  2. Nośniki energii
  3. Magazynowanie energii
  4. Sprawność i efektywność energetyczna
 5. Panel bezpieczeństwo i obronność
  1. Bezpieczeństwo energetyczne
  2. Energetyka i służby mundurowe
  3. Infrastruktura krytyczna w energetyce
  4. Zarządzanie ryzykiem w energetyce

Wpłaty na konto: 29109013620000000133809899.
Prosimy o adnotacje monografia „Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego ed. 2017”
Fundacja na rzecz Czystej Energii, Południowa 17, Chomęcice 62-052 Komorniki
KRS 0000460112 REGON 302421050 NIP 777-323-15-21

Załączniki