IV Targi Praktyk i Staży na WNPiD

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach „IV Targów Praktyk i Staży”, które odbędzie się  24.05. 2017 r. o godz. 11.30 na WNPiD  przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu. Ideą spotkania jest promocja najlepszych wielkopolskich instytucji, ich ofert praktyk i staży, a także najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca zatrudnienia. Spotkanie to traktujemy jako szczególną okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów naszego Wydziału z potencjalnymi pracodawcami oraz zwiększeniu ich świadomości w budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.

Celem spotkania jest zachęcenie studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego. To także szansa dla podmiotów oferujących praktyki i staże studenckie na bezpośrednie spotkanie ze studentami i prezentacja oferty współpracy z  Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielają dr Natasza Lubik-Reczek, kontakt e-mail:natasza.lubik@amu.edu.pl, tel. 608 332 653; dr hab. Elżbieta Lesiewicz, kontakt e-mail: elzbieta.lesiewicz@amu.edu.pl, tel. 506 144 838.