Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego, w którym nagrodzone osoby otrzymują jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją,

Wnioski wypełnione komputerowo należy składać w Departamencie Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie do 15 lipca br. Dodatkowo wersję elektroniczną dokumentu należy przesłać na adres mailowy Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (edukacja@umww.pl).

Do wniosku należy załączyć oświadczenie kandydata do stypendium o zamieszkaniu na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozpatrzenie złożonych wniosków przez Komisję Stypendialną i zatwierdzenie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego nastąpi na przełomie listopada i grudnia br. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe.