Kierunek: Syberia

W najbliższy wtorek w ramach Kierunku Wschód zapraszamy na podróż po bajecznej Syberii. Przeniesiemy się na południe Rosji, gdzie zwiedzimy Irkuck, poszukując polskich śladów, zobaczymy Bajkał i buriackie wioski. Wszystko oczywiście uwiecznione na licznych fotografiach!

 
Naszym przewodnikiem będzie Jan Banaszak, student wschodoznastwa, który spędził pół roku w Irkucku, studiując oraz pracując w polskim konsulacie. Spotkanie odbędzie się 25 marca o godz. 18:15 w sali 137 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.
 
Kontakt z organizatorami:
kierunek.wschod.wnpid@gmail.com
www.facebook.com/KierunekWschodReaktywacja