Konferencja „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej wraz z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakładem Systemów Politycznych, Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupą Badawczą „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.
Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień analizowanych z perspektywy Polski i państw regionu: najważniejsze problemy i wyzwania stojące przed państwami europejskimi w odniesieniu do kształtu ich systemów politycznych; analiza konkretnych zmian w funkcjonowaniu systemów politycznych w poszczególnych państwach; analiza porównawcza systemów politycznych państw Europy Zachodniej oraz Środkowej i Wschodniej; analiza ewolucji systemów partyjnych poszczególnych państw, ocena kierunków tych zmian oraz ich konsekwencji; analiza nowych form partycypacji obywateli w kontekście płynących z nich szans i zagrożeń dla współczesnych demokracji; sposoby wykorzystywania nowych mediów i ich wpływ na system polityczny oraz na społeczeństwo.

W ramach konferencji (17.11.2016 r. w godzinach popołudniowych) planowany jest wyjazd studyjny do Klasztoru w Neuzelle (Niemcy), gdzie oprócz dawnego opactwa Cystersów, zwiedzać można równie zabytkowy, a wciąż funkcjonujący browar. W ramach wyjazdu planowane jest spotkanie z lokalnymi, niemieckimi politykami. Koszty wyjazdu zostały ujęte w opłacie konferencyjnej.
Szczegóły dotyczące konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w załącznikach.