Konferencja „Media Law in the time of liquid modernity”

Zakład Systemów Prasowych I Prawa Prasowego WNPiD UAM oraz Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego mają zaszczyt zaprosić na konferencję promującą pracę zbiorową pod red. J.Sobczaka, J.Skrzypczaka, K. Kakareko (Red.) „Media Law In The Time Of Liquid Modernity. Hot Topics In The European And Polish Media Law”, Logos Verlag Berlin 2017. Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w ramach cyklu „Poznańskich Seminariów Teorii i Praktyki Mediów”. Konferencja współfinansowana przez Fundację UAM w Ramach I Edycji Konkursu Fund_Akcja 2017 r.

Konferencja w języku polskim.

PROGRAM KONFERENCJI
Otwarcie konferencji: Dziekan WNPiD UAM prof. dr hab. Andrzej Stelmach, Prezes PTNPP prof. dr hab. Jacek Sobczak

Panel I

 • zw. dr hab. Jacek Sobczak, Zmiana standardu wolności prasy, czy jego racjonalizacja
 • dr hab. Tadeusz Kononiuk, Sumienie mediów
 • dr Bartosz Hordecki, „Freedom of speech” i „wolność słowa” – wokół niektórych różnic pojęciowych pomiędzy terminami
 • dr Norbert Gill, Profesjonalizm dziennikarski a ochrona dóbr osobistych,
 • UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, Europejskie prawo prasowe w obliczu wyzwań współczesnego świata. Status zawodowy dziennikarzy wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • dyskusja

Panel II

 • dr hab. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz, Rynek mediów audiowizualnych versus transgraniczne wykorzystanie treści cyfrowych.
 • UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak, Spór o Publiczne Media w Polsce w świetle standardów europejskich,
 • dr Szymon Ossowski, Problem kryptoreklamy w polskich mediach. Analiza medioznawczo – prawna”
 • mgr Anna Wilińska – Zelek, Utwory cyfrowe w obliczu aktualnych tendencji samoregulacyjnych, legislacyjnych i orzeczniczych.
 • dyskusja

Panel III

 • dr Ksenia Kakareko – Prawo autorskie i prawa pokrewne w branży wydawniczej.
 • dr Joanna Buchalska, Prawo do bycia zapomniamy – polska perpsektywa.
 • dr Maria Gołda-Sobczak, Egzemplarze obowiązkowe w polskim prawie. Problem dla wydawców czy racjonalny instrument?
 • dyskusja
 • 30 Walne Zgromadzenie członków PTNPP.