Konferencja naukowa ” Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”

LOGO dużeZakład Pedeutologii oraz Zakład Poradnictwa Społecznego zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, która odbędzie się 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja jest skierowana do przedstawicieli środowisk akademickich: pedagogów, psychologów, socjologów, politologów, kulturoznawców, antropologów oraz innych reprezentantów dyscyplin społecznych i humanistycznych zainteresowanych problematyką naukowego spotkania, a także do osób pracujących na co dzień z osobami odmiennymi kulturowo np. przedstawicieli placówek oświatowych, nauczycieli czy działaczy społecznych.

Wyrażamy głęboką nadzieję, iż zaprezentowane w trakcie wystąpień teoretyczne analizy zagadnień, wyniki empirycznych dociekań, egzemplifikacje tzw. dobrych praktyk, a także dyrektywy kierowane do osób pracujących z imigrantami, uchodźcami, repatriantami oraz członkami mniejszości narodowych i etnicznych umożliwią wielopłaszczyznową i interdyscyplinarną refleksję, dyskusję oraz wymianę doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty w sytuacji zróżnicowania kulturowego.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie http://konferencjawse.amu.edu.p oraz pod adresem e-mail: konferencja.wse@amu.edu.pl.

 

Program konferencji jest dostępny TUTAJ

 

                                                                                                                                                            

Ofertę bezpłatnych szkoleń można znaleźć na stronie głównej konferencji w dziale AKTUALNOŚCI.