Konferencja naukowa: Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne w nauce o polityce

Zakład Filozofii Polityki WNPiD UAM w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza". Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 roku. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Quentin Skinner z Uniwersytetu Londyńskiego.

Więcej informacji na stronie internetowej Zakładu Filozofii Polityki.

Konferencja ma na celu wskazanie ma podobieństw i różnic pomiędzy tradycjami teoretycznymi oraz praktyką badawczą w europejskich naukach politycznych. Umożliwić to ma podjęcie dialogu między reprezentantami odmiennych podejść metodologicznych oraz metodologicznych, wiodąc do wywarzanie kompleksowej, chociaż wciąż różnorodnej wiedzy o polityce.

Szczegółowe tematy konferencji obejmują m.in. charakterystykę narodowych tradycji, historii i rozwoju nauk politycznych w poszczególnych państwach europejskich, historię i rozwój szkół teoretycznych, porównanie stosowanych metod badawczych, opis relacji pomiędzy nauką o polityce a praktyką polityczną i ideologią oraz prezentację nowych propozycji teoretycznych w XXI-wiecznej politologii.

Gościem specjalnym konferencji będzie prof. Quentin Skinner (Queen Mary, Uniwersytet Londyński), jeden z najwybitniejszych historyków myśli politycznej. Jest on współtwórcą wpływowej "szkoły z Cambridge" w historiografii myśli politycznej, autorem i redaktorem wielu prac poświęconych metodologii oraz historii myśli politycznej. W latach 1962-2008 był pracownikiem Uniwersytetu w Cambridge, od 2008 roku jest profesorem Uniwersytetu Londyńskiego. Quentin Skinner jest laureatem najważniejszych nagród przyznawanych badaczom polityki, m.in. włoskiej nagrody Balzana, amerykańskiej David Easton Award oraz brytyjskiej nagrody im. sir Isaiah Berlina. Przyznane zostały mu doktoraty honorowe 11 uczelni z całego świata, m.in. uniwersytetów w Oxfordzie, Chicago czy Uniwersytetu Harvarda.

Konferencja jest elementem realizacji projektu badawczego "Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym", finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.