Konferencja „Unia Europejska – Rosja. Drogi wyjścia z kryzysu. Punkt widzenia Niemiec, Rosji i Polski”

konf copy

W imieniu Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa serdecznie zapraszamy do udziału w  międzynarodowej konferencji naukowej „UNIA EUROPEJSKA-ROSJA. DROGI WYJŚCIA Z KRYZYSU. PUNKT WIDZENIA NIEMIEC, ROSJI  I POLSKI”, która odbędzie się w dniach 23-24 czerwca br., w siedzibie WNPiD UAM przy ul. Umultowskiej 89a.  W załączniku program konferencji. 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy