Konkurs plastyczny „Kalejdoskop współczesności”

Zakład Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych organizuje po raz 8. konkurs plastyczny. W tym roku konkurs po raz pierwszy będzie miał charakter ogólnouczelniany. Do udziału zaproszeni są studenci wszystkich wydziałów. Uczelniany Konkurs Plastyczny im. Piotra Wójciaka pt. „Kalejdoskop współczesności” został włączony w obchody Dekady Jubileuszowej UAM. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowanie własnej artystycznej pasji, kreatywności, ciekawych koncepcji, wynikających z fascynacji procesem tworzenia.

Do udziału w konkursie mogą przystąpić chętni studenci wszystkich wydziałów, kierunków, specjalności, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych.

 

 

 

 

Prace można składać osobiście od 10 marca do 17 maja 2017 roku na Wydziale Studiów Edukacyjnych przy ul. Szamarzewskiego 89, w Poznaniu, w budynku D:
• w każdy wtorek od godz.15.00 – 19.30 w s. 020,
• w każdą środę od godz.11.30 – 14.45w s.002 i od godz. 15.00-17.00 w pok. 008,
• w każdy piątek od godziny 8.00 – 9.30 w s. 020.

Finał i rozstrzygnięcie konkursu, przewidywany z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz społeczności akademickiej i zaproszonych gości, odbędzie się w dniu otwarcia Festiwalu Kultury Studentów „KULMINACJE” na Wydziale Nauk Społecznych. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w przestrzeniach wystawowych Wydziału Studiów Edukacyjnych oraz Wydziału Nauk Społecznych w terminie od maja- czerwca 2017 r.
W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z sekretarzem konkursu panią Martą Kędzia:
e-mail: kmarta@amu.edu.pl, tel. 606 916 888.

Pomysłodawcą i koordynatorem ośmiu edycji Międzywydziałowego Konkursu Plastycznego z cyklu „Studenckie impresje” oraz tegorocznego konkursu w nowej formule uczelnianej, jest prof. UAM dr hab. Lidia Suchanek, Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.
Zapraszamy do udziału!