KONKURS WIEDZY O MEDIACH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

logo konkursu2Konkurs Wiedzy o Mediach to wspólna inicjatywa kilkunastu ośrodków uniwersyteckich kształcących w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej.  Adresatem konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodami są indeksy dla laureatów – uczniów klas maturalnych oraz staże w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych. Nadto cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora dla wszystkich laureatów Konkursu.

Patronat nad Konkursem objęły Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Organizatorem konkursu w województwie wielkopolskim jest Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

KONKURS SKŁADA SIĘ Z TRZECH ETAPÓW:

• Etap pierwszy – polega na przesłaniu pracy na jeden z poniższych tematów:

1. OBRAZ MOJEGO POKOLENIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

2. DZIENNIKARZ – IDOL, CELEBRYTA, AUTORYTET?

3.DZIENNIKARZ – ZAWÓD CZY POWOŁANIE?

4. MEDIA ŁĄCZĄ CZY DZIELĄ POKOLENIA?

5. ŻYCIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W MEDIACH

Praca może być wykonana w formie eseju (do 8000 znaków), krótkiego filmu (do 10 min.), nagrania audio, fotoreportażu lub fotokastu.

UWAGA
Zgłoszenia dokonywane przez szkoły przyjmowane są do 26 września 2014 r., zaś gotowe
prace konkursowe należy przesłać do 31 października br.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY KOMITETU OKRĘGOWEGO

• Etap drugi – okręgowy – odbywa się 12 grudnia 2014 r. w kilkunastu uczelniach na terenie kraju. Polega na rozwiązaniu wspólnego dla wszystkich testu z zakresu wiedzy o mediach.

• Etap trzeci – centralny – odbywa się 20-21 marca 2015 r. w Warszawie. Jego zadaniem jest wyłonienie i nagrodzenie laureatów 

Szerzej o inicjatywie na stronie internetowej konkursu: kwm.wnpid.amu.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela także sekretarz konkursu dr Bartłomiej Secler bartlomiej.secler@amu.edu.pl lub kwm.wnpid@gmail.com