Młodzieżowa Konferencja Ekofilozoficzna

logo konferencji 2014 3Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Młodzieżowej Konferencji Ekofilozoficznej organizowanej przez WNPiD we współpracy z Wydziałami Biologii i Fizyki UAM oraz  Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Myśl przewodnia tegorocznej konferencji  to idea  ruralizmu – stanowiska głoszącego hasło  powrotu do ziemi, proponującego przeciwstawienie wielkomiejskiemu stylowi życia alternatywę w postaci wartości cechujących małe miasteczka i wsie.

 

Pytać będziemy – czy  ruralizm będący reemigracją na tereny wiejskie i  ruch w kierunku przedmieść są zjawiskami naturalnymi, podyktowanymi naturalistyczną nostalgią czy raczej  wynikają z mody lub ekonomii? Zastanowimy się nad naturą człowieka, jego potrzebami, pragnieniami i możliwościami realizowanymi w postaci działań zarówno degradujących przyrodę jak i naprawczych. Chcemy pokazać także, że kontakt z przyrodą rozumiany jest najczęściej jako coś co na zewnątrz, coś poza murami, poza cywilizacją, coś co w dużych miastach odtwarzane jest jako element naśladownictwa, rodzaj estetyki mimetycznej. Interesować nas będzie jakie są tego pozytywne i negatywne konsekwencje?
Konferencji towarzyszyć będzie konkursowa wystawa plakatu o tematyce ekologicznej. Będzie można również obejrzeć kabaret i mini wystawę sięgające do tej tematyki.

Tytuł konferencji „Porzuć miasto i chodź!?” można potraktować jako promocję aktywnego stylu życia, zachętę do wędrówki na łonie natury, którą polecamy z plecakiem naszego sponsora nagród głównych: http://eplecaki.pl

 

Konferencja odbędzie się 18 czerwca 2014 r. w Auli WNPiD UAM. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje wojewoda wielkopolski, a patronat medialny objął portal internetowy edukacji ekologicznej zielonalekcja.pl

Kontakt:

Renata Naskręcka

renata.naskrecka@amu.edu.pl