Nagroda Newsweeka im. Teresy Torańskiej – IV edycja

Po raz czwarty Newsweek przyzna nagrody imienia Teresy Torańskiej. Konkurs ma na celu wspieranie i promowanie twórczości dziennikarskiej i pisarskiej, a także propagowanie kultury słowa w życiu publicznym.

 

W tym roku nastąpiła zmiana w konkursie, mianowicie kategorię "Stypendium dla młodego dziennikarskiego talentu", zastąpiła kategoria "Najlepsze w Internecie".

Zgłoszenia należy nadsyłać do 11 września br.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Więcej informacji w załączniku.