News Literacy Summer Institute in Poznań 2016

Od 11 do 16 lipca br. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM gościł grupę 14 edukatorek i edukatorów z 9 państw (wybranych spośród ponad 300 kandydatów i kandydatek), którzy poznawali tajniki edukacji medialnej w trakcie szkoły letniej News Literacy Summer Institute in Poznań 2016. Jest ona elementem długofalowej współpracy WNPiD UAM z Centrum News Literacy Uniwersytetu Stony Brook (stan Nowy Jork, USA), której istotą jest rozwój i promocja programu opracowanego przez amerykańskiego partnera programu. W jego ramach uczniowie i studenci uczą się krytycznego odbioru treści medialnych oraz nieulegania manipulacji w tym zakresie. Od 2014 roku działania te są realizowane przez Centrum News Literacy WNPiD UAM (kierowane przez dziekana naszego Wydziału, prof. Tadeusza Wallasa), którego zasadniczym zadaniem jest popularyzacja News Literacy na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Azji Centralnej.

W trakcie szkoły letniej edukatorki i edukatorzy z Albanii, Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy oraz Węgier zapoznawali się z głównymi założeniami programu News Literacy w trakcie zajęć prowadzonych przez Richarda Hornika (wykładowcę Szkoły Dziennikarstwa SBU oraz Dyrektora Partnerstw Zagranicznych tamtejszego Centrum News Literacy) oraz wykładowców WNPiD działających w Centrum News Literacy UAM (prof. Dorota Piontek, mgr Agnieszka Filipiak, mgr Eliza Kania oraz dr Rafał Wiśniewski). Współorganizatorem tego przedsięwzięcia było również Centrum Mobilności Transatlantyckiej UAM (reprezentowane przez mgr Jeroena Van den Boscha), które umożliwiło uczestnictwo absolwentów programów wymiany Erasmus Mundus koordynowanych przez UAM.
Kontakty nawiązane w trakcie News Literacy Summer Institute 2016 przyczynią się nie tylko do popularyzacji programu News Literacy w sąsiednich regionach, ale również do rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej między WNPiD UAM a macierzystymi placówkami naszych gości.

IS 3IS 12 copyDSC 9824DSC 997IS 10 copy