Oferta pracy na stanowisku współpracownika do spraw miejskich

W związku z zaangażowaniem Kancelarii Adwokackiej KIEL LEGAL w działalność Stowarzyszenia zajmującego się sprawami miejskimi w Poznaniu, pojawiła się propozycja zatrudnienia – na stanowisku współpracownika do spraw miejskich – osoby studiującej lub kończącej studia i interesującej się sprawami Poznania, bieżących wydarzeń i życiem miejskim.

Jeśli ktoś z Was lub spośród osób, z którymi macie kontakt, kończy studia i jest zainteresowany działalnością związaną z Poznaniem, rozwojem zawodowym, udziałem w życiu Miasta oraz ciekawymi wyzwaniami i dynamiczną sytuacją w Poznaniu, to przeczytajcie szczegóły ogłoszenia!

Zadania współpracownika to w szczególności:

  • wsparcie w działalności Stowarzyszenia i realizacji celów Stowarzyszenia;
  • pomoc w sporządzaniu pism urzędowych;
  • wsparcie w sporządzaniu notatek i relacji ze spotkań, dyskusji i posiedzeń;
  • pomoc w sporządzaniu tekstów dotyczących danej problematyki;
  • wsparcie w obsłudze strony internetowej i serwisów społecznościowych;
  • pomoc w analizie informacji przekazywanych w mediach;
  • wsparcie w komunikacji i utrzymywaniu kontaktu z osobami współpracującymi;
  • pomoc w prowadzeniu spraw organizacyjnych.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny i jeżeli jest możliwość – list referencyjny) przesyłajcie na adres e mail: sekretariat@kiel-legal.pl w terminie do środy 7 czerwca 2017 roku. Uwzględnijcie wykształcenie, dotychczasowe doświadczenie (w tym praktyki i staże – również w mediach, jednostkach samorządowych, instytucjach i innych podmiotach), dotychczasową działalność (w szczególności w organizacjach studenckich, społecznych, politycznych, zawodowych i innych) oraz zainteresowania.

Zakres współpracy, wymiar czasu, forma i wynagrodzenie pozostają do ustalenia.