Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym (Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 w programie Ścieżki Kopernika 2.0). Szczegółowe informację dostępne w załączniakch.